OLYMPUS DIGITAL CAMERA

FESPA’nın Gelecek Dönem Başkanlığına Yaşar Güvenen Seçildi

Serigrafi, dijital ve tekstil baskı sektörlerinin dünya genelindeki tek temsilcisi FESPA’nın yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, ARED IV.Dönem Başkanı Yaşar Güvenen seçildi.

yg

FESPA’nın 2008 yılında Oslo’da yapılan Genel Kurulu’nda ilk kez Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, 2012 yılında da FESPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Yaşar Güvenen, FESPA’nın 4-5 Eylül tarihlerinde Bangkok’ta yapılan Genel Kurulunda gelecek dönem FESPA Başkanlığı’na seçildi. Yaşar Güvenen ARED Başkanlığı döneminde, ARED’in uluslararası birliklerle olan ilişkilerine büyük önem vererek, görevi süresince gerek FESPA gerekse ESF ve ISA gibi kuruluşların toplantılarında aktif rol üstlenmeyi başararak ARED’in bu konudaki hedeflerini gerçekleştirme çalışmalarına katkı sağladı.

FESPA’ya 2001 yılında üye olan ARED, FESPA Yönetim Kurulu Üyelerini birçok kez Türkiye’de ağırlayarak ülkemizin bu sektör için öneminin algılanmasını sağlamıştır. Baskı sektöründe dünyanın en büyük fuarlarını düzenleyen ve fuarcılık konusunda 50 yıllık deneyime sahip olan FESPA, Meksika, Çin, Brezilya ve Güney Afrika’da organize ettiği fuarlara 2013 yılında ARED’in ortaklığı ile FESPA Eurasia Fuarı’nı da ekledi. FESPA Eurasia 2014 Fuarı, 4-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul CNR Expo’da gerçekleştirilecek.

mersinli

İzmir’de Endüstriyel Reklamcılık Öğretim Programı Açılıyor

2008 yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ARED Açıkhava Reklamcıları Derneği arasında imzalanan ve 2013 yılında yenilenen protokole istinaden 2014-2015 öğretim yılında İzmir Konak’taki Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik Öğretim Programı uygulanmaya başlanacak. ARED Okullarla İlişkiler ve Eğitim Komitesi Başkanı Birol Fedai’nin organizasyonuyla, bugüne kadar Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik Öğretim Programı’nın uygulanmasında izlenen yöntem ve teknikler ile uygulama aşamasında kazanılan tecrübelerin aktarılması için İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih Kamil Bilgin ve Metal Teknolojisi Alanı öğretmenlerinden Aydın Karahan, Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettiler.

Eğitim kalitesini yükseltmek, okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, öğrenciler arasında sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, ülkemizin kültürel zenginliklerini karşılıklı etkileşimle tanıtmak, farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar arasında yeni gönül köprüleri kurmak, okullarımızın tanıtımını yapmak ve iyi örnek olmak amacıyla İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmir Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında “Kardeş Okul” işbirliği yapılmıştır.

mersinli1Ziyaret sırasında gerçekleşen toplantıya İzmir’den Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Metal Teknolojisi Alan Şefi İsmet Uslu, Dal Şefi Cemal Gülbahar, Dal Şefi Güngör Erkin, alan öğretmenleri Berat İnci, Cemal Çatar, ARED Okullarla İlişkiler ve Eğitim Komitesi Başkanı Birol Fedai, ARED İzmir İl Temsilcisi Nazım Kaytan, ARED İzmir Üyelerinden Nurettin Üstünsoy katıldı.

Toplantıda İzmir ilinin reklamcılık alanında geniş bir yelpazeye sahip olduğu, kalifiye yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğu, okullar ile yapılacak işbirliği ile sektöre kalifiye yetişmiş elemanların kazandırılacağı ifade edildi, programın uygulanması aşamasında sektör ve okul işbirliğinin önemi vurgulandı. Toplantıya katılan sektör temsilcileri, İzmir’deki diğer firmaları da temsilen toplantıda bulunduklarını ve kendilerine verilecek görevleri yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

ARED, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlan Reklam Tarifesiyle İlgili Olarak Görüştü

ARED, İBB ile İlan Reklam Tarifesiyle İlgili Olarak Görüştü

ARED Başkanı Halil Eligür, Sayman Levent Olcayto ve Genel Koordinatör Av. Ayşe Z. Aydın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bütçe görüşmeleri sırasında belirleyeceği ilan reklam tarifesi hakkında görüş oluşturmak için 21 Ağustos’ta İBB Gelirler Müdürlüğü ile bir araya geldi.

Toplantıda 2464 sayılı Belediye Kanunu’nun, belediye meclislerine ilan reklam vergisi tarifesi düzenleme yetkisi veren 96/B maddesinin Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra oluşan kargaşa hakkında konuşuldu. ARED’e vergi tarifesinin Bakanlar Kurulunca belirlenmesinden sonra birçok sorunun ortaya çıktığı, ancak 26.02.2014 tarihli düzenlemeden sonra işlemlerin yeniden yoluna girdiği bilgisi verildi.

İBB Gelir Müdürü, 2464 sayılı kanunun 96/A maddesine 26.02.2014 tarihinde eklenen fıkrada; “Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.” hükmü yer aldığından kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak üzere yeni bir tarife oluşturulduğu bu tarifenin meclislerinden geçmesinden sonra İçişleri Bakanlığına gönderileceği belirtildi.

Her ne kadar tarife belediye meclisinden geçse de Bakanlar Kurulu yeni bir tarife belirleyene kadar 2013 yılı tarifesinin uygulanacağı özellikle belirtildi. (Bilindiği gibi 2464 sayılı Kanuna 26.02.2014 tarihinde eklenen geçici 6.maddeyle 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15. maddesinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96. maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edileceği hükme bağlanmıştır.)

Yeni tarifenin belirlenmesinde 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 SERİ NO’LU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ hükümlerine uyulduğu belirtildi.

Müdürlüğün hazırladığı tarife taslağı aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 

A)     İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Teklif Edilen  
En Az (TL) En Çok

(TL)

1 2 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
Bulvar ve Meydan 20 100  90  70  50
Cadde 20 100  90  70  50
Sokak 20 100  90  70 50
  1.  Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
Toplu taşıma araçları 8 40  40 40 40
Diğer 8 40 40  40  40
  1.  Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak
Bulvar ve Meydan 2 10  10  10  10
Cadde 2 10 10  10  10
Sokak 2 10  10  10 10
  1.  Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak
Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 150  100  60
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150 90 70  50
  1.  İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

Bütün yerlerde 0,01 0,25  0,25 0,25  0,25
  1.  Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden
Bütün yerlerde

 

0,02 0,50  0,50  0,50  0,50

 

ARED Yönetim Kurulu SignGraphic ile FESPA Eurasia Fuarı’nı konuştu

ARED Tüm Sektörü, Ortağı Olduğu FESPA Eurasia Fuarı’na Davet Ediyor

ARED Yönetim Kurulu, SignGraphic’ten Selin Akgül ile biraraya gelerek 4-7 Aralık’ta gerçekleşecek FESPA Eurasia Fuarı’nı konuştu.

FESPA Eurasia 2014 Logo

FESPA Eurasia 2013’ün ardından, FESPA’nın “Amaç İçin Kazanç” felsefesi dahilinde ARED ve  FESPA ortaklığıyla İzmir Mersinli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde 2014-2015 öğretim  yılında açılacak Endüstriyel Reklam Bölümü’nün, Türkiye’yi bölgesel bir fuarla bir cazibe  merkezi  yapmanın öneminin ve FESPA Eurasia 2014’ün hedef ve hazırlıklarının konuşulduğu  röportaj,  SignGraphic dergisinin Ağustos ayı sayısında yayımlandı.

Röportaja online olarak buradan ulaşabilirsiniz.

take your business to the top

FESPA Eurasia 2014 için Ziyaretçi Kayıtları Başladı

Türkiye’de bu yıl ikincisi düzenlenen FESPA Eurasia 2014 için ücretsiz ziyaretçi kayıtları başladı. Ziyaretçiler 04-07 Aralık’ta CNR Expo’da düzenlenecek fuar için kayıtları www.fespaeurasia.com üzerinden online olarak yapabilir.

Geniş format dijital baskı, serigrafi baskı, endüstriyel reklam ve tekstil baskı sektörlerinden 200’ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşecek olan FESPA Eurasia fuarı, sektördeki gelişmeleri izleyebilmek adına profesyoneller açısından bir fırsat niteliği taşıyor.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren firmaların da katılım yapacağı fuarda ziyaretçiler, inkjet teknolojisinden dijital tabela ve reklama, promosyon ürünlerinden tekstil baskıya, nakış işlemeden baskı boyalarına, baskı öncesi tasarım ve iş yönetim yazılımlarına kadar sektördeki tüm bileşenleri inceleme şansı bularak işlerini zirveye taşıyabilecek.

Baskı üreticileri ve tedarikçilerinin kendi işlerini geliştirebilmeleri adına mükemmel bir platform sunan FESPA Eurasia 2014 sayesinde, işlerini geliştirmek isteyen baskı ve reklam profesyonelleri de baskı işlerindeki yenilikçi çözümleri keşfedebilecek. Fuar süresince ziyaretçiler; ürün çözümleri, pazar eğilimleri ve yeni teknolojiler hakkında bilgilerini güncelleyebilecek ve aynı sektörde hizmet veren binlerce kişi ile tanışarak görüş alışverişinde bulunabilecekler.

FESPA Eurasia 2014 hakkında daha fazla bilgi içinwww.fespaeurasia.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

ESF - Stockholm _ July 2014  (8)

ESF’nin (European Sign Federation) Yeni Dönem Yönetim Kurulu Seçildi

ESF’nin 4 Temmuz’da Stockholm’da düzenlediği iki gün süren toplantı bünyesinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu görevi devraldı.

ESF üyelerinin gösterdiği adaylıklar doğrultusunda belirlenen yeni Yönetim Kurulu’nun Başkanı Almanya’dan Hans Kremser oldu. Görevi İsviçre’den Roger Persson’dan devralan Hans Kremser’in 2. Başkan Yardımcısı olarak Açıkhava Reklamcıları Derneği Başkanı K. Halil Eligür seçildi.

ESF - Stockholm _ July 2014  (2)

Yeni Yönetim Kurulu görevi iki seneliğine üstlendi.

antalya seminer

Antalya “Bizim Şirketin Ömrü Ne Kadar?” Semineri

ARED Antalya İl Temsilciliği’nin organizasyonu ile 16 Temmuz Çarşamba günü ATİK’te (Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü), Can Reklam Ürünleri’nin sponsorluğunda düzenlenen İftar Yemeği ve ardından Danışman İlker Kaldı’nın sunumuyla “Bizim Şirketin Ömrü Ne Kadar” konulu seminere Antalyalı reklamcılardan 53 kişi katıldı.

SONY DSC

betul binici

FESPA Eurasia 2014 İçin Çalışmalar Hızlandı

Baskı ve endüstriyel reklam sektöründeki büyük firmaların katılımı FESPA Eurasia’yı güçlendiriyor

FESPA Eurasia 2014 Logo

04-07 Aralık’ta CNR Expo İstanbul’da gerçekleştirilecek ve dört gün sürecek FESPA Eurasia 2014 boyunca ziyaretçiler, geniş format dijital baskı, serigrafi baskı, tekstil baskı ve endüstriyel reklam ürünlerinde son yenilikleri takip edebilecek.

Geçtiğimiz sene Türkiye’de ilk kez düzenlenen FESPA Eurasia’dan daha da iddialı bir fuar hazırlamak için FESPA’nın üye derneği ve aynı zamanda fuarın ortağı olan ARED (Açıkhava Reklamcıları Derneği) ile yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Grup Fuarlar Müdürü Michael Ryan: “2013’te ilk kez düzenlediğimiz fuarın başarısı, bu seneki organizasyonumuz için bizi motive etti. Ayrıca yaptığımız değerlendirmeler sonucu, yatırım bütçelerini Ocak ve Şubat ayında yapan sektör açısından en ideal fuar zamanın Aralık olduğuna karar verdik. Katılımcıların taleplerini dikkatini alarak fuar süresini bir gün daha uzattık.  Bu sene fuarın dört gün sürecek olması nedeniyle ziyaretçi sayısının artacağını, fuarın hemkatılımcılar hem de ziyaretçiler açısından daha da verimli geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

Fuara HP, Agfa, Mutoh, Reggianı, Konica Minolta,MS, Kornit ve Roland gibi birçok uluslararası markanın yanısıra, Optimum Digital, SDS , Pigment, Sayar,  Arasteks, BTC ve A.I.T gibi Türkiye’de  faaliyet gösteren önemli firmaların da kayıt yaptırdığını belirten FESPA Avrasya Bölgesi Satış Müdürü Betül Binici : ‘04-07 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan FESPA Eurasia Fuarı’nın şimdiden %75’i satılmış durumda. Fuar stantlarının hızlı bir şekilde tahsis edilmiş olması, FESPA markasına duyulan güvenin bir göstergesi. Katılımcı firmaların FESPA Eurasia Fuarı’nı tercih etmesini sağlayan en önemli nedenlerin; FESPA’nın 50 yıldan fazla bir süredir dünyanın birçok ülkesinde sektöre yön veren fuarlar düzenleme tecrübesi, uluslararası çapta sadık bir ziyaretçi kitlesinin bulunması ve diğer fuarlara kıyasla ziyaretçi profilinin yüksek olması olduğunu düşünüyorum” diyerek fuardan elde edilecek gelirin ARED aracılığı ile sektöre yeniden aktarılacağının altını çizdi.

2013 yılında İstanbul’da ARED ortaklığı ile ilki düzenlenen FESPA Eurasia Fuarı’na, yaklaşık 100 ülkeden karar verici pozisyonda 7.000 civarında sektör temsilcisi ziyaret etmişti. Ziyaretçilerin dörtte birinden fazlası başta Bulgaristan, İran, Yunanistan,  Rusya ve Ukrayna olmak üzere yurtdışından gelen ziyaretçilerden oluşuyordu.

FESPA Eurasia 2014 hakkında daha fazla bilgi için www.fespaeurasia.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Ana Görsel

ARED Eğitimleri, Mayıs Ayında da Yoğun Geçti

ARED Ankara Eğitim Komitesi Üyesi ve Eğitim Gönüllüsü Şahin Acar’ın organizasyonuyla gerçekleşen Balgat T.E.M.L. eğitimleri kapsamında, 05.05.2014 tarihinde düzenlenen ikinci kariyer günü etkinliğine ARED Ankara İl Temsilcisi ve Ankara Ticaret Odası Mec lis Üyesi Erol Gökmen (Osmanlı Reklam) ile Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Altınay (Reklamsan Tasarım Tanıtım) konuk oldu.

14.05.14 tarihinde ise 11. sınıflar için NEON yapım dersi eğitim gönüllümüz Harun Reşit Çevik (Teknik Neon) tarafından verildi. 2013-2014 eğitim yılının son dersini ise H. Gürhan Öztürk “İşletme Bilgisi ve İş Kanunu” konusunda 20.05.2014 tarihinde verdi.
İstanbul Bayrampaşa İnönü T.E.M.L.’de İstanbul Reklam’dan Serap Yıldız 5 Mayıs’ta “Yönlendirme Sistemleri Eğitimi” sunumunu yaptı. 9 Mayıs’ta Orhan Çakmak (Reklamist) “Uygulamalı Araç Kaplama”, 12 Mayıs’ta Yazım Reklam’dan Özkan Erdem “Uygulamalı Folyo Yazı Kesimi” eğitimlerini verdiler.

16.05.2014 tarihinde, Birleşik Akrilik’ten Şenol Çelik’in yaptığı “Akrilik Levhalar” konulu sunum ile sunumunu Yazım Reklam Ürünleri’nden Muharrem Yıldırım’ın yaptığı “Led’lerde Tesisat ve Bağlantı” konulu eğitimler düzenlendi. Sunumunu Alfanorm Mimarlık Mühendislik’ten Muzaffer Öztan’ın gerçekleştirdiği “Girişimcilik, Liderlik ve İletişim” konulu eğitim ise 20.05.2014 tarihinde düzenlendi.