ARED'e Üyelik


ARED’e üye olabilmek için gerekli evraklar :

  • ARED üye başvuru formunun doldurulup imzalanması (Form için tıklayınız.)
  • ARED Bilgi Formu’nun doldurulması (Form için tıklayınız.)
  • ARED Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörünün Faaliyet Alanları formunun doldurulması (Form için tıklayınız.)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Çalışan ise çalıştığı iş yeri yazısı
  • Yabancı uyruklu ise oturma izninin örneği
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Tüzel kişiler için yukarıdaki belgelere ek olarak yetkili organca alınmış karar örneği
  • Firmanızın tanıtım broşürü

ARED’e üye olabilmek için yapılması gereken ödemeler:

– Üyelik giriş ücreti (bir defaya mahsus olmak üzere)   : 500 TL

– Üyelik aidatı (yıllık olarak)                                                  : 300 TL

TOPLAM                                                                                      : 800 TL

ARED (AÇIKHAVA REKLAMCILARI DERNEĞİ)

Banka        : Garanti Bankası

Şube         : Bomonti Şubesi

Şube kodu : 1470

Hesap no.  : 6297655

TR29 0006 2001 4700 0006 2976 55

KURUMSAL ÜYELİK : Firmanızın karar defterine “Kurumsal Üyelik Karar Örneği”ndeki gibi bir kararın alınarak firma ortaklarınca imzalanmış halinin fotokopisinin de eklenmesi gerekiyor. (Kurumsal Üyelik Karar Örneği için tıklayınız.)

Şahıs üyeliklerinde buna gerek yoktur, ancak şahıs üyeliğinde, üye olan ortak, yönetici ya da yetkili firmadan ayrıldığında şahsi üye olduğu için dilerse üyeliğini sona erdirebilir ya da yeni firmasının bilgileri ile üyeliğini sürdürebilir.

Ancak kurumsal üyeliklerde temsilci firmadan ayrılsa dahi firma yeni bir karar ile yeni bir temsilci atayabilir.