Terimler


AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI TERİMLERİ

AÇIKHAVA REKLAMI
Kamuya açık iç / dış mekanlarda teşhir edilen ve herhangi bir ürün ya da hizmet için talep ve / veya imaj yaratmak ya da güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş yazılı ve / veya görsel mesajlar içeren uygulamalardır.

AÇIKHAVA REKLAM ÜRETİCİSİ
Müşterinin talepleri doğrultusunda reklam alanı ve panolarının, kurumsal kimlik elemanlarının tasarımı, üretimi, montajı ve servis hizmetlerinden birini, birkaçını ya da tümünü veren firmadır.

AÇIK ALAN TANITIM AKTİVİTELERİ
Toplum geneline hitap eden açık alanlarda ilgili belediyesince belirlenen yerlerde yapılan tanıtım aktivitelerini (görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserlerivb) ifade eder.

İLAN
Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını ifade eder.

İLAN PANOSU
Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının konulabileceği, asılabileceği, sergilenebileceği teşhir ünitelerini ifade eder.

PANOSUZ REKLAM UYGULAMASI
Herhangi bir pano kullanmadan, harf sayı ve/veya şekillerin doğrudan bina veya duvar yüzeyine uygulanmasıyla yapılan reklamlardır.

REKLAM
Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliktir.

REKLAM AJANSI
Reklam ve ilanları reklamverenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklamveren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişilerdir.

REKLAM ALANLARI
İlan, reklam ve tanıtım panoları ile panosuz reklam tabelalarının konulup asılabildiği her türlü hareketli hareketsiz yer ve alanlardır.

REKLAM (MECRA) KURULUŞU
Reklam veya ilanı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan kişi veya kurumları ifade eder.

REKLAM PANOSU / LEVHASI / TABELASI

Üzerinde kısmen ya da tamamen reklam niteliği taşıyan (kişi, kurum, sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve / veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir üniteleri (tabelalar) olarak ifade edilir.

REKLAM VEREN
Ürettiği ya da pazarladığı ürün ya da hizmet için talep veya imaj yaratmak ya da güçlendirmek amacıyla reklam üretmek ve yayınlatmak için bedel ödeyen gerçek ya da tüzel kişilerdir.

TANITIM
Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb unsurlar hakkında hedeflenen kamuoyu algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek amacıyla tasarlanmış, yazılı ve / veya görsel mesajlar içeren uygulamalardır.

TANITIM PANOSU / LEVHASI / TABELASI
Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi / kurum / sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve / veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir üniteleri (tabelalar) olarak ifade edilir.

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI ÜRÜNLERİ

ÜÇ BOYUTLU REKLAMLAR
Gerçek bir cisim ya da şeklin kopyalanması ile oluşturulmuş ve bir reklam gereci olarak kullanılan üç boyutlu bir röproduksiyon anlamına gelir. Röproduksiyon, ölçek olarak büyütülmüş, minyatürize edilmiş veya aynı boyutta olabilir, bir binaya takılmış veya binanın bir parçası olarak inşa edilmiş olabilir. Röproduksiyon, kendi başına durabilir veya pilonlar gibi kendi başına durabilen panoların bir parçasını oluşturabilir.

A TABELALAR
Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarından iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde “A” formatında birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalardır.

AKARYAKIT İSTASYONLARI

Motorlu araçlar için benzin ve türevlerinin satışının yapıldığı, tanıtım ve reklam uygulamalarında totem, kanopi reklam panoları,yönlendirme panolarıvb reklam elemanlarının birarada kullanıldığı işletmelerdir.

ATM KABİNİ REKLAM UYGULAMALARI

Bankaların otomatik para çekme makinalarının yer aldığı kabinlere yönelik reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

BANNER
Hafif kumaş veya benzeri vinil branda malzemeden yapılmış; direk, bina ya da sabit çerçevelere uçlarından geçici olarak monte edilmiş reklam elemanlarıdır.

BAYRAK / FLAMA

Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri veya hizmet kurumlarının resmi / kurumsal tasarımlarını taşıyan öğelerdir.

BENZİN İSTASYONLARI
Motorlu araçlar için benzin ve türevlerinin satışının yapıldığı, tanıtım ve reklam uygulamalarında totem, kanopi reklam panoları, yönlendirme panoları vb reklam elemanlarının birarada kullanıldığı işletmelerdir.

BEZ / PVC AFİŞ
Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, hafif ve geçici kullanıma uygun tanıtım ve reklam elemanlarıdır.

BILLBOARD / BIGBOARD / MEGABOARD
Bilboardlar reklam alanı 4,5 m2’den büyük olan ve üçüncü şahısların reklam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam / tanıtım üniteleridir. Reklam alanları daha da büyük olanları bigboard veya megaboard olarak adlandırılırlar.

BİNA GİYDİRME UYGULAMALARI

Bina sağır duvarları, cephe kaplamaları, cam yüzeyleri ve vitrinlerine yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

BUNTING SIGN
Genellikle açılış ve kutlamalar sebebi ile bayrak, flama vb dekoratif reklam ürünlerinin birarada çok miktarda kullanılması ile oluşturulan reklam elemanlarıdır.

CAM GRAFİKLERİ
Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikleri ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam tabelalarıdır.

ÇATI REKLAMLARI

Bina ve benzeri yapıların çatılarına ya da bina cephesinin üst kısımlarına monte edilen ve bulunduğu binanın mimari yapısına uygun şekilde tasarlanmış reklam / tanıtım panolarıdır.

ÇATI ÜSTÜ REKLAM PANOLARI
Bina ve benzeri yapıların mimari yapısından bağımsız olacak şekilde, bina çatı ya da üst korkuluk duvarı seviyesinden daha yukarıya monte edilen reklam / tanıtım panolarıdır.

ÇİFT TARAFLI PANOLAR
Her iki yüzü de kullanılabilen çift taraflı reklam / tanıtım panolarıdır.

ÇOK YÜZLÜ PANOLAR
Üç veya daha fazla cephesi bulunan reklam / tanıtım panolarıdır.

DUVAR / ALIN REKLAMLARI
Bina veya benzer yapıların dış cephelerinde yer alan herhangi bir duvarına, bina cephesine paralel ya da dik (çıkıntılı) olacak şekilde takılmış reklam / tanıtım panolarıdır.

GÖLGE, TENTE
Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere tasarlanmış bir tanıtım ya da reklam mesajının yer aldığı, binaların kapı ve / veya pencerelerinden çıkıntı yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş kanvas, kumaş vb malzemelerden yapılan ve tente olarak ta adlandırılan ünitelerdir.

HAREKETLİ VE YANIP SÖNEBİLEN REKLAMLAR
Hareket edebilen, hareketli parçalar içeren, mesajını değiştirebilen, yanıp sönebilen bir mesajı ya da yanıp sönebilen hareketli bir çerçevesi olan reklamlardır.

IŞIKLI PANOLAR / LEVHALAR / TABELALAR

Işıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma sağlanan ya da ürün içinde yer alan floresan, neon, led vb aydınlatma elemanları ile dahili aydınlatma sağlanan reklam panolarıdır.

İSİM – UNVAN PANOLARI

Yapılarda bulunan kişi ve kuruluşların tanıtımı ve duyurusu için kullanılan ve yapıların ön cephelerinde yer alan ilan ve reklam levhalarıdır.

KABİNLİ REKLAM PANOLARI
Reklamın sergilenmesi için bir duvara sabitlenmiş ve saydam yüzeyli, kilitlenebilir teşhir üniteleridir.

KANOPİ ALIN REKLAMLARI
Belirli bir bölümünden binaya birleştirilmiş ya da binadan bağımsız inşa edilmiş kanopilerin cepheden görünen yüzeylerine takılmış reklam / tanıtım panolarıdır.

KIOSK
Üzerinde dokunmatik ekran ve / veya bilgisayar konsolu yer alan, isteğe göre tasarlanabilen taşıyıcı gövdesi çeşitli baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak benzin istasyonu, süpermarket vb kamuya açık alanlarda reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılabilen ürünlerdir.

KÖPÜK REKLAMLAR
Strofor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle oluşturulan dekoratif reklam ve tanıtım elemanlarıdır.

KULE REKLAMLARI
Açık kulelere sabitlenmiş ya da kulelerde reklam konulması için özel olarak tasarlanmış bölümlere yerleştirilmiş reklam / tanıtım panolarıdır.

KUTU HARFLER
Ayrı ayrı monte edilebilen harf veya sayılardan oluşan reklam / tanıtım üniteleridir.

LED EKRANLI REKLAMLAR
Dekoratif ışık yayn diyod kullanılarak yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

MESLEK VE / VEYA İSİM LEVHASI / TABELASI
Bir binada faaliyet gösteren doktor, avukat vb serbest meslek bürolarını ve benzer işletmeleri belirten levhalardır.

NEON REKLAMLAR
Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

OTOBÜS DURAĞI REKLAMLARI
Durakta bulunan paneller üzerinde teşhir edilen ve muhtelif baskı teknikleri kullanılarak oluşturulan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

PENCERE REKLAMLARI
Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam tabelalarıdır.

PİLON / TOTEM / HIGHRISE
Bir veya daha fazla destekleyici ayak ya da direkle binadan bağımsız -genelde yakınında- bir alanda yere sabitlenmiş, yüksek reklam / tanıtım panolarıdır.

POSTER PANEL
Standart ebatlarda posterlerin üzerinde sergilendiği teşhir üniteleridir.

RAKET / CLP
Billboardlardan daha küçük reklam alanlarına sahip, üçüncü şahısların reklam ve tanıtım alanları için çoğunlukla kaldırım vb yerler üzerinde oluşturulmuş kısa ayaklı reklam ve tanıtım üniteleridir.

SAĞIR DUVAR CEPHE REKLAMLARI
Yapıların sağır duvarlarına konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan uygulanan ve vinil ve boya ile gerçekleştirilen ilan ve reklamlardır.

SANDWICH BOARD SIGN
İşletme, ürün, promosyon, servis ya da diğer ticari ve toplumsal faaliyetlerin reklamının yapılması veya tanıtılması için geçitlerde veya diğer kamuya açık alanlarda sergilenen portatif, kendi başına durabilen tabelalardır.

STAND / DISPLAY / P.O.P

Ürün sunumu / teşhiri / sergilenmesi için tasarlanan reklam ve tanıtım ürünleridir.

ŞEHİR MOBİLYALARI REKLAMLARI
Şehirlerdeki halka açık yerlerde kullanılan bank vb sabit şehir mobilyalarının üzerine uygulanan reklam ve tanıtımlardır.

TAŞIT GİYDİRME UYGULAMALARI

Binek ve ticari oto, kamyon, otobüs, uçak, zeplin, balon vb araçlar üzerine yapılan dış cepheden bakıldığında imaj/baskı görülürken iç cepheden dışarıya bakıldığında hiçbir görüntü kaybı meydana getirmeyen muhtelif baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak yapılan reklam uygulamalarıdır.

V TABELALAR
Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde “V” formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalardır.

VİNİL REKLAMLAR
Sağır bina cepheleri ile metruk ve inşaat halindeki b,naların üzerine uygulanan perdelerdir.

YER GRAFİKLERİ
Kamuya açık alanlarda (bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb) özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

YERE MONTE REKLAM PANOLARI
Bir ya da daha fazla ayak, direk vb ile yere (zemine) sabitlenmiş, bina ve benzer yapılardan destek almayan bağımsız reklam / tanıtım panolarıdır.

YÖNLENDİRME PANOSU / LEVHASI / TABELASI
Araçlara ya da yayalara yol gösteren ve yönlendiren tabelalardır.

ZEPLİN VE BALON REKLAMLARI
Zeplin ve balon üzerine yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.