Genç Ared Nedir ?


ARED’e üye olan kurum ve kişilerin halen şirketlerinde çalışan yada halen çalışmasalar bile hissedarı veya sahibi olan/olacak ikinci kuşak gençlerin gelecekte şirketlerine ve ARED’e kazandırılması için Derneğimiz bünyesinde çalışmak üzere Genç ARED oluşumu kurulmuştur.


Bu oluşumla;
•    Firmalarda çalışan veya ileride çalışması düşünülen 2. nesli bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak,
•    Vizyonlarının gelişimine katkı koymak,
•    Mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek,
•    Sektörü ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak,
•    İhtiyaç görülen çeşitli konularda sektörel araştırmalar yapmalarını temin etmek,
•    Mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek,

Bu şekilde, bir yandan sektör hakkında daha bilgili ve ilgili olmalarını sağlarken diğer yandan da Genç ARED’in çalışmalarından diğer üyelerin de yararlanmasını sağlamak ve genç bakışla sektöre yeni bir vizyon kazandırmak bu oluşumun hedefidir.

Oluşuma üye olmak için Derneğin hazırladığı, Genç ARED üye formunu doldurarak dernek yönetim kuruluna sunmak, çalıştığı şirket ARED’e üye ise ayrıca kendisinin de ARED’e üye olması istenmez ve giriş aidatı alınmaz. Ancak üye olmayan bir firma adına başvuruda bulunanlardan üye olması istenir.

Çalışma Yöntemi:
•    Her sene başında Genç ARED toplanarak aralarından iki yıldan fazla olmamak üzere belirli bir süre için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçeceklerdir.
•    Başkan seçim sonucu ve çalışma planını sorumlu ARED yönetim kurulu üyesine verecek ve ilk yönetim kurulunda görüşülüp onaylanan plan üzerinden çalışmalarına başlayacaklardır.
•    Genç ARED her türlü öneri ve isteklerini Başkanları aracılığı ile ARED yönetim kuruluna yazılı olarak iletmeleri halinde konu incelenecek ve karara bağlanacaktır.

Genç Ared Nedir ?