YEKON


YEKON

ARED, 2021 yılı itibariyle Türkiye’deki yaratıcılığın lobisini yapmak, yaratıcı endüstrileri biraraya getirmek, yaratıcılığın değer-eder ilişkisini kurmak, kamu-bürokrasi nezdinde pozitif ayrımcılık yapılması için girişimlerde bulunmak üzere vakıf ve birliklerin katıldığı bir üst dernek olan Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği’nin (YEKON) üye kuruluşları arasına girmiştir. YEKON, yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen, sosyal ve ekonomik değer haline gelmesi için küresel pazarlarda da rekabet edebilirliği artırmak, fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirerek, disiplinlerarası iş birliğini teşvik edip geliştirmek, yerel ve küresel yaratıcılık eğitimi konusunda geliştirici, nitelikli çalışmalar yapmak ve eğitim sistemini daha sorgulayıcı, yenilikçi ve yaratıcı bir işgücü sunmak üzere desteklemek hedefleriyle kurulmuştur. YEKON Yönetim Kurulu’nda ARED’i, 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özdemirel temsil etmektedir.