ESF


ESF

1966 yılında kurulmuş olan ve genel Merkezi Belçika'da bulunan ESF (European Sign Federation – Avrupa Işıklı Reklam Üreticileri Federasyonu), Avrupa’daki endüstriyel reklam üreticisi derneklerin üye olduğu bir federasyondur. Ülkesinde endüstriyel reklam üretimi ile ilgili dernek bulunmayan kişiler de şahıs olarak bu federasyona üye olabilmektedir. Dünya’nın farklı ülkelerinden 27 dernek ve federasyon ESF’ye üyedir. ARED’in ESF’ye üyeliği 22 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilmiştir.

ESF’nin hedefleri, Avrupa ve dünya çapında ülkeler arasındaki teknik bilgi akışının ve teknik uyumun sağlanması, teknik araştırmalar yapılması ve bu yönde araştırmalar yapan ülkelere destek verilmesi, endüstri ile ilgili pazar araştırmaları yapılması ve tüm pazarlar hakkında bilgi toplanması, Avrupa Birliği çalışmaları doğrultusunda tüm üye ülkeler için ortak bir standart “Tabela Yönetmeliği”nin hazırlanması, eğitim programları düzenlenerek nitelikli eleman yetiştirilmesi için kurslar verilmesi ve dünya çapında ESF üyelerine güven kazandırılması olarak sıralanmaktadır. ESF’nin Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Teknik Komite Toplantıları 6 ayda bir farklı ülkelerde gerçekleştirilmektedir. 16-17 Ekim 2003 tarihlerindeki ESF Teknik Komite ve Yönetim Kurulu toplantıları ARED’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.