ARED, Sektöre Değer Katanları internet sitesinde yayınladı! [ 02 Haziran 2021 ]


ARED, Sektöre Değer Katanları internet sitesinde yayınladı!
ARED, Sektöre Değer Katanları internet sitesinde yayınladı!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :


Tabelacılık mesleğine, reklamcılığın ve görsel tasarımın köklerine bağlılığını her fırsatta ifade eden, sektörün ortaya çıkmasını ve ilk yıllarından bu yana desteklenmesini sağlayan ustalarla, sektördeki yeni nesli bir araya getirmeye özen gösteren ARED, Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılıkta Dünden Bugüne Ustalarımız kitabının kapsamını genişletti. Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılıkta Dünden Bugüne Ustalarımız kitabının ikinci baskısı için çalışmalarına devam eden ARED bu yayınla, sektöre tarihsel bir kaynak daha geliştirme hedefiyle hareket edecek ve yeni isim ilaveleriyle birlikte tüm ustalarının işe başlama hikayesini, çıraklık ile ustalık evrelerinde neler yaptığını ve hayata geçirdikleri işleri yeniden kitaplaştırıyor.

İkinci Baskı Yakında Basılacak

“Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılıkta Dünden Bugüne Ustalarımız” kitabının ikinci baskısında, ARED’in sektörde yaptığı örnek çalışmalarla imalat yapan, konusunda ilk yatırımla sektöre örnek olan, çalışmalara yön veren, istihdam sağlayan, sektörün ekonomik büyüklüğüne katkı koyan, ithalat ve/veya ihracatla sektörün ürünlerinin gelişmesine, çeşitlenmesine ve gelişimine katkı koyan firmaların sahip ve ortaklarını seçmek ve onurlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği “Sektöre Değer Katanlar” çalışmasına da yer verilecek. İlgili bölüm için isimler, ARED Seçici Kurul onayıyla belirlendi ve www.ared.org.tr adresinde yayınlandı.

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel konu hakkında “Endüstriyel reklamcılık sektörüne önemli katkıları olan, sektörün günümüzdeki önde gelen isimlerini yetiştirmiş ve böylece büyümeyi sağlamış değerli ustalarımızı tespit etme ve kamuoyuna sunar hale getirme çalışmamızı büyük bir gururla gerçekleştiriyorduk. Lakin Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımla birlikte, Sektöre Değer Katanlar çalışmalarını da ekleyerek, kitabımızın kapsamını genişletme kararı aldık. Çünkü ARED sektörün tüm değerlerine sahip çıkmayı ilke edinen bir Dernek. Ustalık geçmişi olmayan fakat sektörün ilerlemesinde büyük emekleri olan değerli sektör mensuplarımızı da ikinci baskımıza dahil ettik ve 20 yılı geride bırakmanın mutluluğunu basılması için hazırladığımız bu tarihi kaynakla taçlandırıyoruz.” açıklamalarında bulundu.