ARED’e Üyelik

ARED’e üye olabilmek için gerekli evraklar :

Tüzel Üyelik Başvurusu için gerekli evraklar:

 • Şirket Yönetim ya da Ortaklar Kurulu’nun ARED’e üye olmak ve firmayı temsil edecek yetkilinin belirlendiği karar defterinden 1 adet fotokopi.
 • İmza sirküleri.
 • ARED’de firmayı temsil etmek üzere belirlenen yetkili ayrıca aşağıdaki evrakları ARED’e ulaştırmalıdır.

Şahıs Üyeliği Başvurusu için gerekli evraklar :

 • ARED Üye Başvuru Formu’nun doldurulup imzalanması.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • T.C. kimlik numarası.
 • Çalışan ise çalıştığı iş yeri yazısı.
 • Yabancı uyruklu ise oturma ve çalışma izninin örneği.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf.

ARED’e üye olabilmek için yapılması gereken ödemeler :

 • Bir defaya mahsus olmak üzere üyelik giriş ücreti : 500 TL
 • Üyelik aidatı (yıllık olarak) : 300 TL

TOPLAM : 800 TL

ARED (AÇIK HAVA REKLAMCILARI DERNEĞİ)

Banka : Garanti Bankası
Şube : Etiler Şubesi
Şube Kodu : 340
Hesap No : 6297655
IBAN : TR95 0006 2000 3400 0006 2976 55
(Kredi kartı ile yapılacak ödemeler için lütfen derneğimizden kredi kartı ödeme formu isteyiniz.)

ARED Bilgi Formu için tıklayınız.

Gerçek Kişi Üye Başvuru Formu için tıklayınız.

Tüzel Kişi Üye Başvuru Formu için tıklayınız.