Tam Fırsat, Gün Bugündür.


Açıkhava reklam sektörün de ilan ve reklam vergilerini artırma girişimleri bir tehdit olarak sürmektedir. Her yılın son aylarında belediye meclislerinde bütçeler görüşülürken, belediye gelirlerini artırmak için ilk akla gelen gelir kalemi ilan ve reklam vergileridir.

Bilindiği gibi 30.12.2004 tarihli 5281 sayılı yasa ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15.maddesindeki İlan ve Reklam Vergisi tarifesi değiştirilmişti. O zaman ARED olarak ticaret odaları ve esnaf odaları ile işbirliği yaparak tüm resmi kurum ve kuruluşlara bunun esnafımızı sıkıntıya sokacağını anlatmıştık. Kanun’un değişmesinin o an için mümkün olmaması nedeniyle belediyeler nezdinde yaptığımız çalışmalarla ilan ve reklam vergilerinin alt limitten uygulanması için yurt genelinde girişimlerde bulunmuştuk.

Geçtiğimiz dört yıl içerisinde üzülerek belirtmek isterim ki, o günlerde söylediklerimiz gerçekleşti. Her geçen gün esnafımız daralan pazarda kan kaybetti.

İlan ve Reklam Yönetmelikleri hazırlanırken belediyelerce sektörümüzün görüşünün alınmadığı, bazı yerlerde ise göstermelik görüş talebi ile belediyeler yine bildiklerini okudular. İlan ve Reklam Yönetmeliklerini istedikleri gibi çıkaran belediyeler, bu süreçte tabelacı esnafımızı iş yapamaz duruma getirerek krizin içine soktular.

İlan ve Reklam Yönetmelikleri, belediyelerin içinde ki farklı anlayışlar nedeniyle uygulamalarda da farklılıklar göstermektedir. Belediyeler ile İlan ve Reklam Yönetmeliklerinin hazırlanmasında, bu konuyla ilgilenen birimlerle çalışmaya, sorunlara çözüm üretmeye, işbirliği yapmaya hazırız. İzmir İlan Reklam Yönetmeliği ile ilgili yaptığımız çalışmayı tüm büyükşehir belediyelerine yaymak ve uygulamada birlik oluşturmak hedefimizdir.

Bu yıl TBMM’ne getirilen ve ilan reklam vergilerinde büyük artışlar öngören “İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu”na gösterdiğimiz tepki, komisyon üyeleriyle görüşmeler, imza kampanyaları nedeniyle gündemden çekilmiştir. Bu Kanun tasarısı ARED olarak takip edilmektedir. Amacımız tasarı kanunlaşmadan önlem almak ve sektörümüzü doğrudan etkileyen ilan reklam vergilerinin artışını önlemektir.

Böylece geçmiş olayları hatırlattıktan sonra, konuya geçmek istiyorum.

2009 yılında yerel seçimler nedeniyle belediye başkan adayları vaatler de bulunarak bizden oy isteyeceklerdir. Üstelik seçim kampanyalarını da bizler yapacağız. Yerel olarak birçoğu da tanıdığımız, konuştuğumuz kişiler olacaktır.

Seçildikten sonra çoğundan randevu bile alamayız. Bu dönemde birçoğu ile yüz yüze görüşeceğiz. Sorunumuzu anlatmak, çözüm istemek bu aşamada hepimizin görevi olmalıdır.

Açıkhava reklamcılarına, tüm tabelacı esnafımıza, sesleniyorum…

“İlan ve reklam vergilerini ALT SINIRA çekmeyi taahhüt etmeyen belediye başkan adaylarına OY YOK”.

Hepimiz el ele birlik olarak bu seçim dönemin de bunu başarmak durumundayız.

Sektörümüzün desteği ile Açıkhava Reklamcıları Derneği olarak bu günden başlayarak, yerel seçim sürecinde İlan ve Reklam vergilerini Kanundaki alt limite çekme kampanyasını tüm yurt genelinde sürdüreceğiz.

Tam fırsat, gün bugündür.

Birol FEDAİ

Açıkhava Reklamcıları Derneği

Başkan

Açıkhavada Haberler / Aralık-2008