Sorunu Ertelemek Çözüm Değildir !…


Meclisimizden; Avrupa’dan kopya yöntemi ile edinilmiş, Türkiye koşullarına uygunluğu yeteri kadar tartışılmamış yasalar, AB uyum yasaları adı altında birbiri ardına yürürlüğe giriyor, her gün yeni bir yaptırım ile karşılaşıyoruz.

Yasalar Meclisten geçiyor, yürürlüğe giriş tarihi işletmelerin uyumu için genellikle bir yıl sonra olarak belirlense de bu süreç hızla geçip gidiyor. Gerekli önlemleri almayan işletmeler için tehlikeli zamanlar başlıyor, hazırlıksız işletmeler cezai yaptırımlarla baş başa kalıyorlar.

Dernek olarak, bu konuların önemini sektöre anlatıyor ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda meslektaşlarımızı uyarıyoruz.

Bununla da yetinmeyip, sektörden gelen talepleri değerlendirerek önemli bulduğumuz konular hakkında eğitim ve seminerler düzenliyor yasalara uymamanın vahametini anlatıyoruz.

Ama gelin görün ki, birçok meslektaşımız yapılması gerekenleri şu veya bu nedenlerle erteliyor ya da görmezden geliyor. Sorunu ertelemenin çözüm olmadığını biliyoruz, anlatıyoruz. Sorunlar üst üste geldiğinde daha çözülmez bir duruma gelecek büyüyecek ve işletmenizi tehdit edecektir. Daha fazla enerjinizi ve zamanınızı harcamak durumunda kalacaksınız. Üstelik bu süreçte bir de denetlenirseniz uğrayacağınız idari yaptırımlar işletmenizin zarara uğramasına neden olacaktır. Böylesi bir durumu sektördeki hiçbir firma ve işletmesi için dilemeyiz. Bu nedenle geç kalmadan, işletmenizin yasalar karşısındaki eksikliklerini, sorunlarını öncelikli sıraya koyarak, ekonominizin elverdiği ölçüde adım adım çözmeniz gerekmektedir. Derneğimizin sorunun her aşamasında çözüm önermek ve yardımcı olmak üzere hazır olduğunu bilmenizi istiyoruz.

Aşağıdaki hususlara bir kez daha dikkatinizi çekmek isteriz:

– 4857 sayılı İş Kanunu’nu herkes okumalı ve işletmesini yeniden yapılandırmalı, çalışanların özlük dosyalarını yenilemeli, iş yeri disiplin kurulunu oluşturmalı, her şeyi kayıt altına almalıyız.

– Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ni mutlaka okumalısınız, çünkü işletmelerimiz bu yönetmelik kapsamındadır ve kanuni gerekler yerine getirilmediği takdirde, ağır, altından kalkılamaz cezalarla yüz yüze gelmek muhtemel bir sonuçtur. Çalışanlarınız, yaptıkları işe uygun MEB onaylı Yeterlilik Belgesi sahibi olmalıdırlar. Ağır ve Tehlikeli İşler Eğitimi ile Yüksekte Çalışma ve Montaj Eğitimini mutlaka almalıdırlar. Çalışanların sağlık raporlarını her sene yenilemeli ve çalışanların iş yaşamları ile ilgili yasada istenen şartları mutlaka yerine getirmeliyiz.

– İşyeri Atıkları ile ilgili mevzuat iyi değerlendirilmeli buna göre işletmemizde çevre ve atık yönetimi geliştirilerek, üretim sonucu oluşan atıklarımızı belediyenin evsel atıklarına atmamanın yöntemlerini biran önce geliştirmeliyiz. Bunları stok alanları oluşturup biriktirmeli ve geri dönüşümle ilgili lisanslı firmalarla işbirliği yaparak onlara teslim etmeliyiz. Dijital baskı makinelerimizde kullandığımız solvent mürekkepler başta olmak üzere diğer tehlikeli atıklarımızı çevremizde bulunan ruhsatlı bertaraf tesisleri ile gerekli iş birliğini yaparak onlara belge karşılığında vermeliyiz.

– İşletmenizde kopya yazılım kullanmayınız. Yazılımlarınızı gözden geçirerek, gerekli olanları yasallaştırınız, personelinizi uyarıp uyardığınıza ilişkin belgeleri personel dosyalarına koyunuz, gerekirse kaçak yazılımları önleme programlarını bilgisayarlarınıza yükletiniz.

– Yeni Türk Ticaret Kanunu tartışmalarını medyada izliyorsunuz. Bununla ilgili işletmenizde yapılması gerekenleri mali müşavirinizi çağırarak konuşmalısınız, Kanunun yürürlüğe gireceği 01.07.2012 tarihine kadar işletmeniz yeni kurallara uygun halde olmalıdır, Kanunda para cezası yanında hapis cezasını da öngören ağır yaptırımlar bulunmakta olduğunu göz ardı etmeyiniz.

– İşletmenizin SGK ile ilgili sorumlulukları, KDV, vergi ve harçlarla ilgili uygulamaları elektronik ortamda denetlenmekte, hatalar maddi yaptırımlar olarak işletmenize geri dönmektedir, bu durumda bu konuları hemen hemen her gün denetlemek gerekmektedir, bu hususları sadece mali işler ile ilgili kişilerin denetimine bırakmayınız, denetiminiz altında yürütülmesini sağlayınız.

İşletme sahibi olarak işletmemizi bizzat denetlemek durumunda olduğumuzu, işletmelerimiz için çok önemli olan bu konularla ilgili işyerinde gerekli yapılanmayı sağlayarak, değişime ayak uydurmayı öneriyorum. Aksi halde, ödenecek bedelin; sektörümüz, sektör çalışanlarımız ve başta tabi ki siz olmak üzere herkesi olumsuz etkileyeceğinin farkındalığı içinde olunması gerektiğini bir kez daha yineliyorum.

Birol FEDAİ

ARED Yönetim Kurulu Başkanı

Açıkhavada haberler / Mart 2012