Sektörde İz Bırakan Ustalarımızı Arıyoruz


Açıkhava reklamcılık sektörünün tarihine sahip çıkmak amacıyla, mesleğinde ve sektörde iz bırakan ustalarımızı tesbit çalışmalarımız sürmektedir.

Uzun süreden beri illerde tesbit çalışmalarımızı özenle sürdürürken halen hayatta olan veya olmayan ustalarımızın tesbitinde meslektaşlarımızın desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bunun için “ustalarımızı tesbit kayıt formu” hazırladık, formu web sayfamızda ve bültenlerimizde yayınladık. Bunu ulaşamadığımız ustalarımızın kendileri ve yakınları tarafından doldurularak Derneğimize gönderilmesini bekliyoruz.

Çünkü biliyoruz ki; iyi niyetle ve geçmişimize ışık tutacak, tarihimizde iz bırakan ustalarımızı tesbit ederken istemeden kayıt altına alamadıklarımız çıkacaktır. Mümkün olduğunca çok meslektaşımızla tesbit çalışmalarımızı sürdürmek isteyişimiz de sektöre emeği geçmiş ustalarımızı unutmamaktır.

Sektörde ilkleri oluşturan, çalıştığı dönemde örnek olmuş ustalarımızın çalışma koşulları, yaptıkları işler ve saygınlığını yeni kuşaklara aktarmak amacıyla o dönemdeki çalışma arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraf ve reklam ürünlerine ait fotoğraflarıyla kendilerinin öz geçmişlerinin yer alacağı, sektörün geçmiş tarihine ışık tutacak bir kitap yayınlamak istemekteyiz.

Dernek olarak il temsilcilerimizin bulunduğu 26 ilde, il temsilcilerimiz ve üyelerimizin katkılarıyla formların doldurulması ve gerekli materyallerin toplanması için çalışılmaktadır. Bunu yeterli görmediğimiz için tüm meslektaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

Her iki ayda bir değişik illerde yaptığımız il ve bölge seminerlerinde bu konuyu meslektaşlarımıza aktarma fırsatı buluyorum. Bu konu ilgi çekse de, şu ana kadar tespitlerimizin yeterli olmadığını düşünüyorum.

Şimdiye kadar Bursa, Ankara, İzmir, Trabzon’da ustalarımızın tesbit çalışması tamamlanmış ve çeşitli vesilelerle ustalarımız için tören yapılarak onur belgeleri kendilerine ulaştırılmıştır.

Eylül ayında İstanbul’da yapacağımız toplantıda İstanbul’daki ustalarımızla sektörü buluşturacağız. Kasım ayında ise Van’da toplanacağız. 2011 yıl sonu itibariyle yaptığımız tespitleri birinci kitap olarak yayınlamak istiyoruz.

Hedefimiz, bu çalışmalara katkı koymak isteyen arkadaşlarımızın bizimle temasa geçmeleri, en kısa sürede bu çalışmayı beraberce tamamlamaktır.

Saygılarımla.

Birol Fedai
Açıkhava Reklamcıları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Açıkhavada Haberler / Temmuz-2011