Sektör İçin Hep Beraber


Bu genel kurulumuzda tekrar bize görev veren üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yeniden görev alma sorumluluğunun bilinci içindeyiz. Bu nedenle seçilmiş insanlar olarak şartlar ne olursa olsun daha çok çalışmak ve hizmet üretmek durumundayız. Yönetim kurulu olarak, yapmayı planladığımız çalışmaları ve hedeflerimizi sektörle paylaşmak istiyorum. Geçen dönemde yaptığımız rutin çalışmaları aynı sıklıkla yaparken, mesleki sorunların çözümü ve sektörün beklentisi olan bazı çalışmaları da hayata geçireceğiz.

Öncelikli olarak sektörü düzenleyecek bir yasa çalışmamızı Genel Koordinatörümüz Av.Ayşe Z. AYDIN ile aralıksız olarak sürdüreceğiz. Ülkemizde birilerinin çıkarlarını engelleyecek böyle bir yasanın düzenlenmesinin ve çıkarılmasının güçlüğünü biliyoruz. Ancak, bu yasa çıkmadan, keyfi uygulamaların önüne geçmek, dur diyebilmek mümkün değildir. O yüzden geç kalmadan sektör olarak birleşmek kamuoyu yaratmak ve tüm gücümüzü kullanmak zorundayız.

4857 nolu İş Kanununun 77.maddesi gereğince işverenin iş kazalarını önlemek için iş yerindeki risk gurubu işçilere “İş sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim vermek zorunluluğu bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi uzmanlarınca düzenleyeceğimiz eğitimlerin yanında montaj eğitimini de belli merkezlerde Mart ayından itibaren düzenleyerek çalışanları bu konularda sertifikalandıracağız.

Sektörümüze emeği geçmiş ustalarımız için bölgelerde “Ustalarımıza Saygı “geceleri yaparak aramızda olanları onurlandıracak, aramızdan ayrılmış olanları anacağız. Tüm ustalarımızın biyografilerini kitap olarak yayınlayıp, anılarını geleceğe taşıyacağız.

Dijital baskı makinelerinde çalışan operatörlerin eğitimini önemsiyoruz. Bu nedenle onlara özel eğitimler hazırlamak için çalışıyoruz. En kısa sürede bu eğitimlere belli merkezlerde başlamak arzusundayız.

1.Uluslararası Açıkhava Reklamcılığı Kongresini gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Büyük olasılıkla Ekim ayında Çeşme’de gerçekleştireceğiz.

ARED İl Toplantıları ve Sektörel Eğitim Seminerlerinde, Anadolu’daki ziyaretlerimizde bazı meslektaşlarımızın ressam olduklarını ve tablolar yaptıklarını gözlemledik. Bu arkadaşlarımızın eserlerini ”Tabelacı Ressamlar Karma Resim Sergisi” adı altında İstanbul’da Sign İstanbul Fuarı öncesi sergi açarak sergileyeceğiz.

“Kentlerde Görsel Kirlilik” adı altında Fotoğraf Yarışması projemizi hayata geçireceğiz. Bu projede amacımız; kentin görsel kirliliğine sebep olan unsurları tümüyle ortaya koymak, bunun sonucunda reklam üreticileri olarak sorumluluğumuzun farkındalığını sektöre hissettirmek ve geçmişte yaptığımız hataları yapmamak bilincini oluşturmaktır. Dereceye giren eserleri Sign İstanbul Fuarı’nda sergileyecek ve ödüllendireceğiz.

Mesleki standartlarımıza katkı koymak için “ARED Eğitim Kitapçıklarını” konularında uzman ve yetkin kişilere hazırlatarak yayınlayacağız.

Tüm bu çalışmaları hayata geçirirken sektörle buluşma ve kaynaşmaya zaman ayıracağız. Sektörün desteği ve katkısıyla başaracağız. Çünkü sektör için herkesin yapabileceği bir katkının var olduğuna inanıyoruz.

Birol FEDAİ
ARED Yönetim Kurulu Başkanı
Açıkhavada Haberler / Aralık 2010