Neden Örgütlenmeliyiz?


ARED sektörel ve toplumsal sorumluluklarını gönüllü olarak üstlenen sektör içindeki kişilerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Bu birliktelik gönüllülük esasına dayanmaktadır. Amacımız, dünyadaki hızlı gelişimlere uyum sağlayarak değişime öncülük etmektir. Bunun için de gerektiğinde sektörel duyarlılığımızı dile getirir, gerektiğinde de haklarımız için sektörel mücadelenin içinde oluruz. Bu çağdaş ve gelişmiş toplumlarda demokrasinin gereğidir. Fırsat bulduğumuz her ortamda sesimizi sorunlarımızı dile getirmek çözüm arayışını sürdürmek görevimizdir.

ARED’ in bu güne kadar yaptığı çalışmalar takdire şayan bir durumdadır. Yapılan çalışmaların sektörel yaşamdaki etkisi çok genç bir dernek olmasına rağmen sektör tarafından her geçen gün daha fazla hissedilmektedir.

Çünkü ARED sivil toplum kuruluşu olarak, sektöre mesleki saygınlığını kazandırmada büyük bir rol üstlenmiştir. Dernek çatısı altında birbirinden farklı düşüncelere sahip, birbirine rakip olan firma temsilcilerini saygı çerçevesi içinde çeşitli organizasyonlarla bir araya getirmiş ve bilgilerini birbirleriyle paylaşacak, işbirliği yapacak bir düzeye çıkarmıştır. ARED değişimi bünyesinde yaşayan, gönüllü olarak, aktif çalışan dinamik bir üye yapısına sahiptir. Bu gün ülkemiz Açıkhava reklam sektörü fuarları, aylık yayınlanan dergileri ve Üniversitelerde ana bilim dalı düzeyinde, meslek liselerinde bölümleri olan okulları ile uluslararası sektör içinde saygı ile temsil edilen bir derneğe sahiptir. Dernek üyelerinin girişimciliği derneğimizin yaptığı çalışmalar uluslar arası platformda saygın bir noktaya taşımıştır.

Artık hepimiz biliyoruz ki; Müşteri profili değişmiştir. Her geçen gün istediğinden daha fazla istekte bulunan, karşımızda bilinçli, ne istediğini bilen reklam veren ve yatırımcılar vardır. Ülkemizde çevresel duyarlılığın artması, her sektörün uluslararası standartlar bakımından şekillenmesi, hepimizin sorumluluğunu artırmıştır. Bu yüzden Açıkhava reklam sektörü bu değişime ayak uydurmak zorundadır.

Sektörün içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde özellikle her geçen gün artan rekabet ortamına ayak uydurmalıdır. Yakınmak bir fayda getirmeyecektir. Mazeret değil, çözümler üretmeliyiz. Bu nedenle firmaların piyasada tutunabilmeleri için; fiyat, kalite, hizmetin ön planda olması gerekiyor. Ancak son zamanda firmaların yaptığı işler değerlendirilerek, iş bitirmedeki başarıları buna paralel itibarları da iş verme sırasında sorgulanmaya başlamıştır. Bu önemli bir konudur.

Yaptığımız her işin arkasında olarak sorumluluk taşımalıyız. Konuştuğumuzu yapmalı, istenileni, istenilen zamanda, istenilen şekilde teslim etmeliyiz. Bu bizim farklılığımız değil, iş prensiplerimiz arasında olmalıdır Sektörün bir bölgede kalkınması gelişmesi, ancak sektör firmalarının konusunda uzmanlaşması ve farklılık yaratması ile mümkündür. Bunun için alternatif projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Eğer firmanı diğer firmalardan öne çıkaran özelliklerin yok ise, farklılaşamamış isen her geçen gün gerilemek kaçınılmaz olacaktır. Bu konuda ülkemizde firmalarımız, genelde yapısal değişimde, kurumlaşmada özellikle pazarlama ve iletişim konusunda sorunlar yaşamaktadır. Sektörü temsil eden firmaların değişimi ve kalkınması olacaktır.

Açıkhava reklam sektörü farklı konularda uzmanlaşan, bu konuda birleşerek güçlenen, ortak yatırımla gelişen, verimliliğini artıran, hizmet anlayışını değiştiren bir yapıya hızla dönüşmelidir.

Bunun için ARED uluslararası derneklerle FESPA ve ESF ile projeler üretme gayreti içindedir. Bu projelerin hayata geçirilmesi için planlı bir şekilde çalışılmaktadır. Bu yakın gelecekte ülkemize ve sektörümüze katkı sağlayacaktır.

ARED olarak meslektaşlarımızın gelişimi ve değişimi için katkıda bulunurken aynı zamanda yaşadığımız kentin görsel güzelliğine katkı koyarak, yerel kalkınmada, belediyeler, odalar, üniversite ve diğer yerel organizasyonlarla birlikte işbirliği içinde sektörel sorunlarımıza çözüm arayışlarımızı sürdürmekteyiz.

Bu nedenlerle sektörel sorunların çözümünde atılan adımların dayanağı ve gücü derneğe verilen destektir. Mesleğine saygısı olan, sorumluluk taşıyan her duyarlı kişi kendi sektör derneği çatısı altında örgütlenmelidir.

Hepimiz bu ortak çabanın içinde olmalıyız.

Birol FEDAİ

ARED Yönetim Kurulu Başkanı

Açıkhavada Haberler / Haziran – 2009