İlan Reklam Vergisi Sevindirdi...


24.12.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23’üncü maddesinin e fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri Büyükşehir Belediyelerinin gelirleri arasına alındı. Kanunda ilan, asma, tahsis ve bakım ücret tarifelerinin Belediye Meclislerince belirleneceği bildiriliyordu. Diğer taraftan 12 yıl aradan sonra 30.12.2004 tarihli 5281 sayılı Kanun ile reklam ilan vergilerinde bir defada 400 kat artış gerçekleşti. İki kanunun yürürlüğe girmesiyle reklam ilan vergilerinde bir anda yüzde 400 artış gerçekleşirken diğer taraftan Belediye Meclislerince belirlenen ilan, asma, tahsis ve bakım ücretleri de vergilere eklendi ve vergi uygulaması toplam rakamlar üzerinden yapıldı. İlk dönemlerde esnaf, reklamveren ve Açıkhava reklam sektörü uygulama ile ilgili yanlışlığı vurgulamak için çeşitli girişimlerde bulundu ancak bazı Belediyelerde sadece ilan asma tahsis ve bakım ücretlerinde indirimler sağlanabildi.
Maliye Bakanlığı bu ücret uygulamalarıyla ilgili karışıklığa son vermek amacıyla 16.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de bir tebliğ yayınladı. Tebliğde “Belediyelerin harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün bulunmakla beraber, ücretlerin hizmetten faydalananlardan yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir.” diyerek, ilan reklam vergileriyle ilgili de şu örneği vermiştir :”Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler, ilan ve reklam vergisi dışında verecekleri hizmete karşılık olarak asma, tahsis ve bakım ücreti alabileceklerdir. Sözü edilen ücretlerin alınabilmesi için mükelleflerin hizmet binaları dışında, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalara ve diğer yerlere ilan ve reklamlarını asabilmek için belediyelerden asma, tahsis ve bakım hizmeti talebinde bulunması ve belediyelerinde bu hizmeti yerine getirmesi gerekmektedir. Bu durumda belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün bulunmaktadır. Buna karşılık, ücrete konu edilen ve mükelleflerin hizmet binalarında ve diğer yerlerde bulunan ve belediyelerden asma, tahsis ve bakım hizmeti talep edilmeyen ilan ve reklamları için, 2464 sayılı Kanunda yer alan ve reklam vergisi dışında herhangi bir ücret alınması mümkün bulunmamaktadır.”

Bu tebliğin Belediyeler tarafından da değerlendirilerek ilan reklam vergisi uygulamalarında gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılması, ilan asma, tahsis ve bakım ücretlerinin bundan sonra sadece Belediye’den hizmet alındığı durumlarda ve yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak hazırlanan ücret tarifelerinin uygulanmasını diliyoruz.

Gürhan ÖZTÜRK / Outdoor & Sign – Kasım 2005
ARED Yönetim Kurulu Üyesi
gurhan@deyas.com.tr