Hukukçu Gözüyle - Temmuz 2016


Hukukçu Gözüyle - Temmuz 2016

Özel sektöre ait işyerlerinde 6331 sayılı Kanun uyarınca iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin yükümlülüklerin yürürlük tarihleri ne zamandır?

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun son etabı 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.  Özel sektöre ait işyerlerinde 6331 sayılı Kanun uyarınca iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin yürürlük tarihlerini bir kez daha hatırlatıyoruz:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde aşağıdaki hüküm bulunmaktadır:

“MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

  1. a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

  1. b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
  2. c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer.”

Buna göre özel sektör işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurma yükümlülüğü;

 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

 Diğer işyerleri için 30/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Av. Ayşe Z. Aydın