Hukukçu Gözüyle - Ocak 2015


Hukukçu Gözüyle - Ocak 2015

Meslek Örgütlerinden Sonra Bakanlıklar da  Yönetmeliklerle Tabela Standartları Getiriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği’nin 15/l maddesine “Bakanlıkça şablonu belirlenen “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu” ibaresinin yer aldığı bir tabelayı istasyon dışında motorlu taşıt sahiplerinin görebileceği bir yere koymakla/asmakla yükümlüdür. Egzoz gazı emisyon ölçümlerine yönelik olarak bu ibarenin dışında, herhangi bir ifade içeren tabela, ilan, reklam veya afiş koyamaz/asamaz.” hükmünü koymak suretiyle Egzoz Gazı Ölçüm İstasyonlarına tabela asma yükümlülüğü getirirken,  2014/4 sayılı genelgesiyle tabela standartlarını da belirledi.

Belirlenen standartlara göre tabela ölçü ve renkleri:

a) Yere Sabit Tabela Örneği                                                                                       b) Asılı Tabela Örneği

Tabela ölçüleri istasyondaki alanın fiziksel imkanlarına bağlı olarak istasyon yetkilisine bırakılmıştır.

İstasyona uygun ölçülerde hazırlanacaktır.

Böylece 5393 sayılı Kanunun 15/n maddesiyle belediyelere verilen tabela standartlarını belirleme yetkisi bakanlık tarafından kullanılmış oldu.

Bakanlığın, bir Görüntü Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Taslağı hazırlamak suretiyle bu yetkiyi zamanla tamamen belediyelerden almak istediğini de biliyoruz.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün mevzuat taslaklarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinden inceleyebilir ve ayrıca Görüş Bildirme Formu’nu doldurarak taslaklara dair yorumlarınızı bakanlığa iletebilirsiniz.

www.cbs.gov.tr/gm/cygm

www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=269

Av. Ayşe Z. AYDIN
ARED Genel Koordinatörü
Açıkhavada Haberler / Ocak 2015