Hukukçu Gözüyle - Ocak 2014


Hukukçu Gözüyle - Ocak 2014

İLAN REKLAM VERGİLERİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra, verginin miktarını belirlemeye yetkili tek organ olan Bakanlar Kurulu 18.12.2013 tarihli Resmi Gazetede ilan reklam vergilerini Belediye gruplarına bağlı kalarak belirledi.

Belediye Meclislerinin tarife yapma yetkisi bulunmadığından bu yıl aşağıda yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre ödeme yapılacak.

Ancak Bakanlar Kurulu kararı 19.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere geriye doğru düzenleme yaptığı için Dernek Yönetim Kurulumuzun kararıyla “geriye dönük vergi düzenlenemez” kuralının ihlali niteliğinde olduğunu düşündüğümüz kararın yürürlük tarihinin iptali için yargıya başvuracağız. 2013 yılının ikinci dönem vergilerini ödemeyenlerin, ödeme yapmaları halinde “ihtirazi kayıt” koymasını tavsiye ediyoruz.

A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ

Cinsi

Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

60

40

30

25

20

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

35

28

24

16

8

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

10

8

6

4

2

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

95

60

50

40

30

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için

0,20

0,18

0,15

0,10

0,05

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Av.Ayşe Z. AYDIN
ARED Genel Koordinatörü
Açıkhavada Haberler / Ocak 2014