Hukukçu Gözüyle - Mayıs 2016


Hukukçu Gözüyle - Mayıs 2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Binaların Cam Cephelerindeki Reklamlara İlişkin Uygulaması

Üyelerimizin başvuruları üzerine, İBB’nin bina cam yüzeylerinin reklam alanı olarak kullanılmasına izin vermeyeceği ve mevcut uygulamaları sökme girişiminde olduğu bilgisini alan derneğimiz, 07.03.2016 tarihinde Belediye’nin Bilgi Edinme Birimi’ne başvurarak:

“Belediyenizce bina cam cephelerine reklam uygulaması yapılması işlerine 2016 yılı için izin verilip verilmediği.

İlan Reklam Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’nde yer alan bina cam cephe uygulamalarına ilişkin hükümlerde bir değişiklik olup olmadığı.

İzin verilmeme kararı alındıysa bu kararının Belediye Meclisince alınıp alınmadığı.

İzin verilmeme kararı varsa bu kararın belli bölgeleri mi, İstanbul genelini mi kapsadığı.”

konularında bilgi verilmesini istemişti.

Belediye’den bilgi edinme talebimize aşağıdaki cevap gelmiştir:

“İstanbul Belediyesi ve mücavir alanları içerisinde, reklam ilan ve tanıtım amacıyla konulan panoların, tanıtıcı levhalarının ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabelaların kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/12/2005 tarih ve 3359 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 18/07/2014 tarihli ve 1156 sayılı Meclis Kararı ile güncellenerek halen uygulanmaktadır.

Müdürlüğümüze gelen talepler anılan yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.”

Av. Ayşe Z. AYDIN