Hukukçu Gözüyle – Mart 2017


Hukukçu Gözüyle – Mart 2017

Eczanelerin Yeni Tabela Standartlarına Uygun Davranma Yükümlülüğü Ertelendi

Erteleme tarihi, 11.03.2017 tarihinden sonra açılan eczaneler için 31.12.2017; diğer eczaneler için 31.12.2018 oldu.

Açıklama şöyle;

“Eczanelere özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışık-sız levha konulur, yükümlülüğü bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan ve nakil olan eczaneler tarafından en geç 31/12/2017 tarihine kadar, diğer eczaneler tarafından en geç 31/12/2018 tarihine kadar yerine getirilir.

Bu doğrultuda Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulması yükümlülüğü  mezkur hükmün yürürlüğe girdiği 11/03/2017 tarihinden sonra açılan ve nakil olan eczaneler tarafından en geç 31/12/2017 tarihine kadar, diğer eczaneler tarafından ise en geç 31/12/2018 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği hususları önemle duyurulur.”

Yeni açılan eczanelerin ve yer değiştirenlerin tabela isteklerinin, yeni standartlara göre hazırlanması ve bu konuda talepte bulunan müşterilerin uyarılması gerekecektir.

Av. Ayşe Z. AYDIN