Hukukçu Gözüyle - Mart 2016


Hukukçu Gözüyle - Mart 2016

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2016 YILINDA CAM CEPHE REKLAM UYGULAMALARINA İZİN VERMEYECEK

İstanbul genelinde son yıllarda açıkhava mecrasında en çok öne çıkan ve sıklıkla kullanılan bina cam cephe uygulamalarına 2016 yılında izin verilmeyecek. Derneğimize gelen sorular üzerine aradığımız İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü yetkilileri, 2016 yılı için bu uygulamalara izin verilmeyeceğini, “Başkanlık tarafından alınan yasaklama kararının bu yıl uygulanmasına başlanılacağını” bildirdiler.

Bunun üzerine İBB İlan Reklam Yönetmeliği’nde yaptığımız incelemede:

Madde 5’te yer alan: “Giydirme cepheli binaların cam yüzeylerinin; cam grafiği veya yapıştırma film tekniğiyle, söz konusu güzergahtaki reklam ve tanıtım yoğunluğu, cephe kimliği ve benzeri etkenler dikkate alınarak reklam alanı olarak kullanılmasına izin verilebilir.

Ürün mesajının, cam giydirme cephe yüzeyinin %50’sini aşmaması esastır. Bina cephesi bir bütün olarak değerlendirilir. Cam ile beraber diğer cephe kaplama malzemeleri ile kaplanmış cephelerde; cam yüzey alanının, toplam cephe alanına oranı ve bina mimarisi dikkate alınarak cam grafiği uygulaması yapılmasına izin verilebilir.

Bir cephe yüzeyinde birden fazla reklam uygulaması yapılamaz. Bir binada birden fazla reklam yapılabilecek cephe olması durumunda; binanın mimari özellikleri, binanın yer aldığı güzergâhtaki reklam yoğunluğu, siluete etkisi, trafiğe etkisi ve benzeri unsurlar dikkate alınarak, reklamın uygulanabileceği cepheler ilgili Belediye tarafından belirlenir.” hükmüyle bu uygulamalara izin verilmesinin mümkün olduğu, Belediye Meclisi’nin yetkisinde olan bu düzenlemelerin, Belediye Meclisi’nin dışındaki bir karar organı tarafından değiştirilmesinin mümkün olamayacağı sonucuna ulaştık.

Üyelerimizin ve sektörün bu yasaklamadan zarar göreceğini öngören Yönetim Kurulumuz, konuyu Mart ayındaki toplantısında değerlendirecek. Gerekirse, dernek olarak kararın kaldırılması için öncelikle belediye yetkilileri ile görüşme sonrasında yargı yoluna gitme kararı alınması gerekecek.

Gelişmeleri ARED web sayfası www.eski.ared.org.tr’den takip edebilirsiniz.

Av. Ayşe Z. AYDIN