Hukukçu Gözüyle - Kasım 2014


Hukukçu Gözüyle - Kasım 2014

ARED Yönetim Kurulu, Sektör Firmalarının Çalışmalarını Çevreye Duyarlı Kuruluşlar Olarak Sürdürmesi İçin Önerilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Sunma Kararı Aldı

Taslak halindeki çalışmayı görüşlerinize sunuyoruz:

Bu çalışma için 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ve turizm tesislerine uygulanan işlemler örnek alındı.

1- Çevreye Duyarlı Belge Alabilecek Firmaların Nitelikleri ve Büyüklüklerinin Belirlenmesi:

  • Açıkhava reklam sektörüne üretim, baskı, aydınlatma işi, mecra kiralaması yapmak suretiyle hizmet veren firmaların büyüklülerine göre çevre tedbirlerini alması için genel kriterler getirilmesi.
  • Firmaların bu kriterler üzerinden sınıflara ayrılarak belgelendirilmesi.

2- Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi Almaları İçin Özendirici Uygulamalar:

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na özel hükümler koyularak, kamu ihalelerinde firmalardan işin özelliğine ve büyüklüğüne göre Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi istenilmesinin zorunlu hale getirilmesi.
  • Özel sektör firmalarının da belgeli işyerleri ile çalışmaya teşvik edilmesi.

(Bu kapsamda, özel sektör firmasının belgesiz firmayla yaptığı ticari ilişki sırasında belgesiz firmanın uğrayabileceği çevre cezalarından müteselsilen sorumlu tutulması)

  • Çevre Belgeli işletmelere, belge sınıflarına göre vergi indirimi, elektrik enerjisi desteği gibi teşvikler verilmesi. (Bakanlar Kurulu’nun 2013/5265 sayılı Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Kararı örnek alınabilir)
  • Belge almak isteyen firmalara uzun vadeli krediler verilmesi.

Çalışmanın belge almak istemeyen firmalar için bir olumsuzluk oluşturması değil, belgeli kuruluşlara büyük fırsatlar yaratması amaçlanacak, böylece haksız rekabetin bir nebze de olsa önüne geçmek mümkün olacaktır.

Bu çalışma şimdilik sadece başlıklar halinde oluştuysa da ARED Yönetim Kurulu, özellikle Genç Aredlilerin katılımıyla bir komisyon oluşturdu. Komisyon, bu çalışmaya yönelik görüşlerinizi ared@ared.org.tr  göndermenizi bekliyor.

Av. Ayşe Z. AYDIN
ARED Genel Koordinatörü
Açıkhavada Haberler / Kasım 2014