Hukukçu Gözüyle - Eylül 2016


Hukukçu Gözüyle - Eylül 2016

ECZANE TABELALARINA YENİ DÜZENLEME

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik  14.04.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştı.

Bu Yönetmelik’in 25 ve 26. maddeleri Eczane levhaları hakkında yeni bir düzenleme getirmiş ve:

-Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulacağı, eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulacağı,

-Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamayacağı, vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamayacağı,  eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilân etmeleri gerekeceği,

hükme bağlanmıştı.

Bu kapsamda Türk Eczacılar Birliği tarafında standartları belirlenen levha kılavuzu yayınlandı .

Kılavuza https://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPageAttachment/oRxDDZ9n.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.

Uygulama için zorunluluk  tarihi şimdilik  14.04.2017 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 38’inci maddesinde yapılan değişiklik ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinden 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir.