Hukukçu Gözüyle - Eylül 2015


Hukukçu Gözüyle - Eylül 2015

1 Kasım 2015 Genel Seçim Takvimi Yayımlandı!

Yüksek Seçim Kurulu’nun sektörümüzü doğrudan ilgilendiren afiş asımı, reklam panosu kullanımı gibi konularda kurallar koyan 26.08.2015 tarih ve 1548 sayılı kararı açıklandı.

Karara göre, propaganda serbestliği ve süresinin oy verme gününden önceki onuncu gün (22 Ekim 2015 Perşembe) sabahı başlayacağı ve oy verme gününden önceki gün (31 Ekim 2015 Cumartesi) saat 18.00’de sona ereceği belirtilmiştir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile reklam yerlerini tahsis etme yetkisi İl Seçim Kurulları’na verilmiş olup, İl Seçim Kurulları’nın bu yetkilerini gerektiğinde yetkili İlçe Seçim Kurulları’na devredilebilecekleri öngörülmüştür.

Propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtımı:

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, tanıtıcı nitelikte her türlü yayın ve malzemeyi seçimin başlangıcı olan 31 Ağustos 2015 Pazartesi gününden seçim propaganda süresinin son günü olan 31 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar dağıtmakta serbesttirler.

Ayrıca, belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kimselerin on sekiz yaşını doldurmuş bulunmaları gerektiğine (298/57-son) ve yurt dışında ve gümrük kapılarında propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtılamayacağına (298/94/A-son, 94/E-6) karar verilmiştir.

Propaganda yayınlarına ilişkin içerik  ve görünüm düzenlemeleri:

Propaganda için kullanılan el ilânları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak (298/58-1) ancak siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından yapılacak her türlü propagandada Türkçe’nin yanı sıra farklı dil ve lehçeler kullanılabilecektir (298/58-2; 2820/43-3, 81-c).

İlân ve reklam yerleri: (31 Ağustos 2015) – (31 Ekim 2015)

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 31 Ağustos 2015 Pazartesi gününden 31 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarında; parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri ilân ve reklam malzemelerini serbestçe kullanabilecekler (298/60-2).

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 2 Ekim 2015 Cuma gününden itibaren, kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilân, pankart veya afiş gibi malzemeleri asmak ve yapıştırmak amacıyla, o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilân ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabilecekler (298/60-5).

İlân ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar:

31 Ağustos 2015 Pazartesi gününden itibaren, 298 sayılı Kanun’da belirtilen yerlerin dışına, siyasi ilân ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya siyasi parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması ve teşhiri yasaklanmıştır. Bu düzenlemeye uymayan ilân ve reklamlar kaldırılacak ve masraflar da ilgilisinden tahsil edilecektir.

Belirtilen yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisinin, mülki makamlara seçimin başlangıç tarihi olan 31 Ağustos 2015 Pazartesi gününden 11 Ekim 2015 Pazar günü saat 23.59’a kadar, İlçe Seçim Kurulları’na ise son yirmi gün (12 Ekim 2015 – 31 Ekim 2015) içinde ait olduğuna karar verilmiştir.

Ayrıntılara www.ysk.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz