Hukukçu Gözüyle - Eylül 2014


Hukukçu Gözüyle - Eylül 2014

İlan Reklam Yönetmelikleri Değişiyor

Sektörümüzü yakından ilgilendiren ve firmaların çalışmalarına yol gösteren ilan reklam ve tanıtım yönetmelikleri yenileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait yeni yönetmeliği, Basın İlan Kurumu’nun 12.08.2014 tarihli yayınından öğrenerek üyelerimize göndermiştik. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetmeliği de yayınlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise, derneğimize taslak yönetmeliği göndererek  varsa önerilerimizi sunmamamızı istedi. Yaptığımız incelemede, yönetmelikte firmalarımızın aleyhine olabilecek bazı düzenlemelerini tespit ederek, belediyeye  itirazlarımızın gerekçelerini  ve önerilerimizi  sunduk.

Bursa İlan Reklam Yönetmeliği’nin en sorunlu maddesi  akaryakıt istasyonlarında TOTEM uygulamasının kaldırılmasının istenmesiydi. Akaryakıt istasyonlarının kurumsal kimliklerinde büyük önem taşıyan bu reklam ünitesinin kaldırılmaması gerektiğini vurguladığımız öneriler bölümümüzde:

  • İzinsiz konulsa bile ilgilisine tebligat yapılmadan tabelaların sökülemeyeceği,
  • İlan reklam vergisi alınırken 2013 yılındaki tarife üzerinden hesaplama yapılması gerektiği,
  • Gazetelerdeki insertlerden vergi alınamayacağı,
  • Çatı reklamlarında kutu harfle birlikte dijital ekranlarında kullanılması gerektiği gibi

konulardaki görüşlerimizi hazırlayarak 26.08.2014 tarihi itibariyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdik.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili görüş ve önerilerinizi derneğimize iletmeniz halinde ARED Yönetim Kurulu, görüşlerinizi belediye ile paylaşabilecektir. Yeni yönetmeliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin veya ARED’in internet sayfalarından ulaşabilirsiniz. Yönetmeliklere karşı dava açma  süresinin  yayınlanmalarından itibaren 60 gün olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Av. Ayşe Z. AYDIN
ARED Genel Koordinatörü
Açıkhavada Haberler / Eylül 2014