Her Gün Bir Ceylan Doğar Afrika'da


Her sabah bir ceylan uyanır Afrika’da

Kafasında bir tek düşünce vardır.

En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek,

Yoksa aslana yem olur.

Her sabah bir aslan uyanır Afrika’da

Kafasında bir tek düşünce vardır.

En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek,

Yoksa açlıktan ölecektir.

İster aslan olun,

İster ceylan olun hiç önemi yok.

Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerektiğini,

Hem de bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız gerektiğini bilin.

Yaşam adlı koşuyu ne kadar güzel anlatmış Afrika atasözü,

Bir önceki günden daha hızlı koşmak gerekmektedir.

Çünkü eğer aslansanız,

Ve en yavaş koşan ceylanı bir önceki gün yakalamışsanız

Ve bugün bir ceylan yakalamak niyetindeyseniz,

Artık bilmelisiniz ki en yavaş ceylan sizden daha hızlıdır,

O halde düne göre hızınızı artırmanız gerekmektedir.

Yok eğer ceylansanız

Ve henüz aslana yem olmamışsanız

Hızınızı düne göre mutlaka artırmalısınız,

Çünkü sıra size gelmiş olabilir.

Yani…

Hayat koşusunda, devam edebilmenin tek şartı var…

Dünden daha hızlı olabilmek…”

Afrika’da doğada yaşayabilmenin, ayakta kalabilmenin kuralını öğrenmiş bulunuyoruz; yeni doğan güneşle oluşan yeni şartlara uymak, her gün kendini geliştirmektir. Yoksa yaşama şansın da yoktur.

Şimdi anekdotu günümüz koşullarına uyarlayıp, konuya girmek istiyorum.

Ülkemizde iş yaşamını düzenleyen yasalar, uygulanırdı, uygulanmazdı tartışmalarının süregeldiği bir ortamda meclisten geçti ve kademeli olarak birbiri ardına yürürlüğe girmiş oldu.

İş Yasası, Türk Ticaret Yasası, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ve bunlara bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler iş hayatımızı yeni dönemde düzenliyor. İş yaşamı bu yasalarla yeniden yapılanıyor.

Burada ister istemez Afrika atasözünü hatırlayalım. Çok hızlı olarak iş hayatımıza yön veren bu yasaların gereğini, iş yerlerimizde yeniden yapılanarak uyarlamalıyız.

Bu yapılanmada bence geç kalanlar maddi ve manevi bir bedel ödeyeceklerdir. Daha da kötüsü bu değişime geç kalanlar sektörde doğal seleksiyona uğrayarak eleneceklerdir.

İş yaşamındaki değişim ve yapılanmayı yasalara göre iş yerlerinde uyarlayanlar, hızlı davrananlar, günün koşullarına uyanlar, sektörde tutunma ve yaşama şansına sahip olacaklardır.

Dileğimiz işin önemini sektördeki arkadaşlarımıza vurgulayıp, yapılacakları planlamaları ve bir an önce gereğini yapmalarıdır.

Birol FEDAİ

ARED Yönetim Kurulu Başkanı

Açıkhavada Haberler / Temmuz 2012