Haksız Rekabetle Nasıl Mücadele Edilir?


Haksız Rekabetle Nasıl Mücadele Edilir?

Endüstriyel reklamcılık sektöründe en çok gündeme getirilen sorunların başında haksız rekabet geliyor. Özellikle aşırı düşük, zararına verildiği açık teklifler,çalışanların ayartılması, iş kazanmak için etik olmayan yöntemlere başvurulması sık sık dile getirilen şikayetler arasında yer alıyor.Peki, bu tip durumlar karşısında ne yapılabilir? Türk Ticaret Kanunu haksız rekabete maruz kalan işletmelere hem dava açma hem de suç duyurusunda bulunma hakkı tanıyor. Pek sık başvurulan bir yöntem olmasa da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu da haksız rekabet teşkil eden bazı fiillere ilişkin olarak ayrıca disiplin cezası verilmesini öngörüyor.Rakipler arasındaki veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı diğer davranışlar haksız rekabet olarak kabul ediliyor. Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet oluşturan başlıca hallere yer veriyor. Yani Kanunumuz başka davranış ve uygulamaların da durumuna göre haksız ve hukuka aykırı olarak nitelendirilmesine imkan tanıyor.

Başlıca Haksız Rekabet Halleri Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’nda haksız rekabet kategorilerinin başında dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri sayılmış. Örneğin bir tacirin başkaları hakkında yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yapması ya da kendi işletmesi ve malları hakkında rekabette üstünlük sağlayacak şekilde gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunması bu kapsamda kabul ediliyor. Seçilmiş bazı mal, ürün veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak ile bunların özellikleri, miktarı, kullanım amaçları, yararları veya tehlikelerini
gizlemek fiilleri de aynı şekilde.
Kanun’da sıralanan diğer haksız rekabet kategorileri izleyen şekilde: Müşterileri sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, başkalarının ürünlerinden yetkisiz şekilde yararlanmak (örneğin başkalarının pazarlanmaya hazır ürünlerini çoğaltarak kullanmak), ticari sırları hukuka aykırı şekilde ifşa etmek, bir işin yapılmasına ilişkin genel şartlara uymamak ve diğer taraflar aleyhine dürüstlük kurallarına aykırı şartlar içeren sözleşmeler yapmak.

Haksız Rekabet Karşısında Yapılabilecekler

Haksız rekabete maruz kalan kişiler veya bunları temsil eden örgütlerin, durumu öğrenmelerinden bir yıl ve her halükarda haksız rekabetin meydana gelmesinden üç yıl içerisinde dava açma yoluna başvurması mümkün. Açılacak davalar ile haksız rekabetin tespit edilmesi, önlenmesi, haksız rekabet öncesi durumun iade edilmesi ve maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunulabiliyor. Ne şekilde hareket edileceğine her vaka özelinde karar verilmesi gerekiyor. Dava açma hakkına sahip olanlar kasten işlenen haksız rekabet fiillere ilişkin olarak suç duyurusunda bulunma hakkına da sahip. Kanun bu durumda her bir fiil için iki yıla kadar hapis veya adli para ceza verilmesini hükme bağlıyor. Görüldüğü üzere sektörümüzde dillendirilen sorunlardan birçoğu ile bu yazımızda özet olarak ele aldığımız haksız rekabet kavramı çerçevesinde mücadele edilmesi mümkün. Örneğin ihalelerde üst üste yıkıcı fiyatlama yapan, sahada iş güvenliği kuralları uymayan, sizin tasarımlarınızı taklit eden rakiplere karşı haksız rekabet hükümleri her zaman hayata geçirilebilir.

Açıkhavada Haberler / Mart 2019