Haksız Rekabet & Etik Kurallar


Sektörde tüm arkadaşların şikayeti haksız rekabet üzerine çok yoğunlaştı.O nedenle Haksız rekabet konusunda inceleme yaparak sizlerle paylaşıyorum.

Haksız rekabet, ticaret yapanların kendi aralarında iyi niyet kurallarına aykırı olarak aldatıcı ve kötü davranışlarla müşteriyi etkilemesi yoluyla satış yapması olarak açıklanıyor.Türk Ticaret Kanununda İyi niyet ve etik kurallara aykırılık özetle şöyle belirlenmiş;

1. Rakiplerinin veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,

2. Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek,

3. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,

4. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan davranışlarda bulunmak,

5. Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,

6. Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak;

7. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak,

8. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, hak etmedikleri ve onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek yararlar sağlayarak veya önererek, kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak,

9. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,10. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur.Sektöre zarar veren günümüzde en önemli sorun,bir ürünü gerçek maliyetinin altında müşteriye sunmak.Hem tedarikçiler ,hem imalatçılar için bu olumsuzluk tüm uyarı ve konuşmalara rağmen devam etmektedir.Bu günün serbest piyasa koşulları nedeniyle firmalar önce kendilerine sonrada sektöre zarar vermeye devam etmektedir. Piyasalarda ki son dalgalanmayla sektörümüzdeki malzemelerin dışa bağımlı olmasıyla en az % 25 kayıp yaşıyoruz.

Bu konuyu tekrar gözden geçirmemiz de yakın gelecek açısından fayda görüyorum.

Birol FEDAİ
ARED Yönetim Kurulu Başkanı
Açıkhavada Haberler / Eylül – 2011