Fiyat Rekabeti ve Sektörel Sonuçları


Eskiden yapılmış olan kötü tabela örneklerinin, görsel kirlilik olarak, temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp önümüze sürülmesiyle yeteri kadar rahatsızlık yaşamaktayız. Eski yaptığımız hataları kabullenerek, daha iyiyi daha güzeli üretmek için çalışmalar yapmaktayız. Tabi bu kötü örnekleri üretenleri de sektör kendi içinde oto kontrolle psikolojik olarak disipline etmeye başlamıştır.

Bunun yanında aramızda mesleki sorumluluk taşıyan firmaların, proje olarak uyguladıkları yeni teknolojik reklam ürünleri, kentlerin estetiğine yaptığımız güzel katkılar olarak sektörde takdirle konuşulmaktadır.

Sektörel sorunlarını daha yeterince çözememiş olan reklam imalatçıları, krizle birlikte ayakta kalmak, üretimlerini sürdürebilmek adına yeni bir sürece girmiştir.

Krizin başlangıcı ile birlikte sürekli değişim gösteren hammadde fiyatları nedeniyle pazardaki payını sürdürmek veya artırmak isteyen üretici firmalar alternatif malzeme arayışı için yoğun bir çaba içine girmişlerdir.

Bu arayışa girmenin bir nedeni de reklam harcamalarındaki kısıtlamalar ve daralan bütçeyle aynı işi yaptırabilme gayreti içinde olan üretici firmalara baskı kuran kurumsal reklamverenlerdir.

Krizle birlikte hep daha aşağı fiyat talebinde bulunan reklamverenler, yaşanan kötü örneklere rağmen tavrından vaz geçmeyerek olumsuzluğu tetikleyen taraf olmuştur.

Bu piyasa baskısı ile üreticiler fiyatlarını daha aşağılara çekmek, mevcut karlılığını korumak adına ürün tedarikçilerinden alternatif ekonomik malzemeler istemişlerdir. Pazarda oluşan bu talep birinci aşamada ülkemize yeni ürünlerin girmesine sebep olurken, daha ucuzu arayışın sürmesi niteliksiz, kalitesiz ürünlerin pazara girmesine neden olmuştur.

Alternatif ucuz ürün arayışının sonunda, kullanılan malzemeler alternatifin alternatifi niteliğinde olmuş, yapılan imalatlar genel standartların altına düşerek markalara ve sektöre zarar verir duruma gelmiştir.

Üretici firmalar günü kurtarmak adına fiyat rekabetine sarılırken, ürün kalitesindeki düşüşler, piyasada görülen reklam ürünlerindeki deformasyonlar sektörün sıkıntılı bir süreç içine girmesine neden olmuştur.

Sektörde fiyat rekabeti nedeniyle yaşanan sıkıntılara çözüm bulmanın tek yolunun, fiyat rekabetinden kalite rekabetine geçiş ile mümkün olabileceği herkesin birleştiği bir noktadır. Sektördeki tüm firmaların kurumsal kimliklerinin güvencesiyle sundukları hizmetle beraber kalite odaklı üretim reklam ürünlerinin geleceğini olumlu etkileyecektir. Aksi taktirde yaşanan olumsuzlukların devam etmesi sonucu sektörü olumsuz etkileyeceği kaçınılmazdır…

Bu rekabete birçok firma dayanamamış, işçisine, tedarikçi firmalara ve bankalara olan borçları ödeyemeyerek, kepenk indirmiştir. Birçok çalışan işsiz kalmıştır. Bu arada organizasyon yapısı büyük olan firmalar fiyat rekabeti içinde genel giderleri ve istihdamları nedeniyle pazardan pay alamayarak küçülmek durumunda kalmışlardır.

En kötüsü de halen alternatif ürünlerle standart dışı yapılan ürünlerin pazara vurduğu güvensizliktir. Piyasada bulunan kötü örnekler gelişmekte olan sektörümüze vurulan büyük darbedir.

Sonuçta hepimize düşen görev yapacağımız işi düzgün ve kaliteli yapmaktır.

Birol FEDAİ

ARED Yönetim Kurulu Başkanı

Açıkhavada Haberler / Temmuz 2010