Dünden Bugüne ARED


Derneğimizin kuruluşunda, 29 kurucu üye, inanarak geleceğe yolculuk başlatmıştı. Amaçları sektöre saygınlığını kazandırmak, mesleki standartları oluşturmak, sorunların tesbiti ve çözümü için çaba harcamak ve üyeleri arasında iyi bir organizasyon olmak, ARED’i Türkiye’nin derneği TARED yapmaktı.

Bu gün derneğimiz sekiz yaşını doldurdu.

Başlangıçta dernek ofisi bir arkadaşımızın ofisiydi. Bu süreçte, elbirliğiyle, gönül birliğiyle derneğin tüm Türkiye’de algılanması, amaçlarını anlatması için, Anadolu’da çeşitli bölgelerde toplantılar düzenlendi. Bu toplantılarda birey olarak sektör sorunlarının çözülemeyeceği ancak dernek çatısı altında birleşerek, güç oluşturarak ortak çözümlerle girişimlerin sonuç vereceği anlatıldı. Sorunlar tesbit edilerek çözümler birlikte tartışıldı, girişimler yapıldı. İstanbul merkezli Derneğimizin sadece İstanbul’un değil yurt genelindeki tüm meslektaşlarımızı bir çatı altında toplamak amacında olduğu ve ortak olan sorunlarımızla mücadele etmek gerektiği anlatıldı. Derneğimizin kurulduğu yıla kadar hiç bir araya gelmemiş meslektaşlarımız bu toplantılarla birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Rekabetin oluşturduğu olumsuz yaralar bu toplantılarda sarıldı ve olumlu sonuçları görülmeye başlandı. Dostluklar gelişti, dayanışma, birlik ve beraberlik örnekleri sergilendi… Sektöre yıllarca emek vermiş ustalar tesbit edildi. Düzenlenen törenlerde sektöre katkılarından dolayı onur plaketleri verildi.

Bir anda 400 kat artırılan ilan ve reklam vergileri için yurdun bir çok yerinde eylem gerçekleştirildi. Görsel ve yazılı basında sorunlar dile getirildi. Esnaf kuruluşları ile toplantılar düzenlendi, oluşturulan kamuoyu ile bir çok ilde ilan reklam vergilerin kanunda belirlenen alt limitten uygulanması sağlandı.

Uluslararası sektörel derneklere üye olunarak yurt dışındaki meslektaşlarımızla sorunların çözümü, sektörün gelişmesi ve bilgi paylaşımı konuları ile uluslararası fuarlara katılımlar ve halen süregelen karşılıklı ziyaretler başladı.

Derneğimiz dördüncü yılında SIGN İstanbul fuarı ile işbirliğine giderek Merkez ofisine taşındı. Kendi sekreteri ve belediyelerle ilgili sorunların çözümünde danışman uzman avukatı ile üyelerin sorunlarına çözüm arayan konuma ulaşmış bulunmaktadır.

Sektörel sorunların başında yetişmiş nitelikli elaman sıkıntısı gelmekte olduğunu fark eden Derneğimiz, artık usta çırak ilişkisiyle işletmelerde eleman yetişmediğini bildiği için çözüm arayışına gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuldu. Çeşitli işletmelerde çıraklık okulları açıldı. Derneğimizin girişimleriyle Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi Bölümü 2006 yılında ÖSS sınavı ile 40 öğrenci alarak açıldı. Şu an iki sınıfta 80 öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilere sektörden usta öğreticiler ders ve konferanslar vermekte, işletmelerimizde staj yapmakta ve başarılı öğrencilere ARED bursu verilmektedir.

Derneğimiz 2008 yılında İstanbul Bayrampaşa İnönü Anadolu Teknik,Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri bölümünde “ARED Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik Öğretim Programı” açılması için Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. Bu bölüm 2008-2009 öğretim yılında 35 öğrenciyle eğitime başladı. Bölüm atölyesi için gerekli malzeme, makine ve teçhizatlar Derneğimiz aracılığıyla üyelerimizden ve sektör temsilcilerimizden karşılanmaktadır. Öğrencilerimiz önümüzdeki yıldan itibaren hafta içinde beş gün işletmelerde staj yaparak çalışacak ve sigortaları okul tarafından karşılanacaktır.

“Açıkhava Reklamcılık Sektörünün Nitelikli İnsan Kaynağına Kavuşturulması” adlı İŞKUR projemiz 2008 yılında AB fonlarından hibe almaya hak kazanarak çalışmaları başlatılmıştır. Marmara Üniversitesi ve İnönü Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ortaklığında gerçekleştireceğimiz projede 17-29 yaş arasındaki toplam 120 işsiz gence sektörel eğitimler verip hem sektöre nitelikli işgücü kazandıracağız hem de istihdam sağlayacağız.

Derneğimiz 2006 ve 2007 yıllarında toplam onbir ilde sektör çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak için sektörel eğitim seminerleri düzenlemiştir. 2009 yılında da sektörel eğitim seminerlerimize 12 Şubat’ta Mersin’den başlayarak Denizli, Eskişehir, Rize, Malatya, Edirne veya Diyarbakır olmak üzere altı ilde devam edilecektir.

Belediyelerle yaşadığımız sorunlara neden olan İlan ve Reklam yönetmelikleri kurulan çalışma komitesince yeniden ele alınarak “ARED İlan ve Reklam Yönetmeliği” olarak tekrar hazırlanacaktır. Amacımız il temsilcilerimiz ve komitemiz tarafından yeni göreve gelen belediye başkanlarına Reklam İlan Yönetmeliği hakkında bilgi vererek hazırladığımız Yönetmeliği sunmak ve uygulanması için ısrarcı olmaktır. Bu sayede iller arası uygulama farklılıklarını kaldırarak, sektörü daraltmayacak, yeni reklam alanları yaratacak, üreticiyi yaptığı işte verdiği garanti kadar sorumlu tutacak, bakım onarım anlaşmasıyla ürünü kontrol edecek, standartların korunacağı örnek bir yönetmelikle sektöre yardımcı olacağız.

Eğitim çalışmalarına ara vermeden devam eden Derneğimiz geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi Matbaa Bölümüyle de iş birliği yapma kararı almıştır. Bilindiği gibi bu bölüm AB hibe programında derneğimizin eğitimci ortağıdır. Bu bölüm ile beraberce Dijital baskılarda yaşanan sorunların çözümü, renk bilgisi eğitimleri ve açıkhava reklam ürünlerinde yaşanan baskı sorunlarının çözümü konusunda ortak çalışmalar yaparak kalite bilincinin geliştirmeyi hedefliyoruz.

2008-2009 öğretim yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde AÇIKHAVA Reklamcılığı Ana Bilim dalı açıldı. Derneğimizin de katkıları ile burada öğrencilere destek verilerek sektöre nitelikli insan gücü kazandırılması hedeflenmektedir. Açıkhava Reklamcılığı Ana Bilim Dalında bilimsel araştırmalar ve sektörle ilgili dokümantasyon konusunda bilimsel veriler elde edilecek ve bunlar sektörle paylaşılacaktır.

Şirketlerin ikinci kuşağı olarak işletmelerde görev alan gençleri “GENÇ ARED” çatısı altında bir araya getirecek organizasyonlar düzenleyerek onları tanıştırmak, aralarında dayanışmayı sağlamak ve Derneğimizin geleceğinde görev alacak kişiler olarak yetiştirmek amacıyla oluşturulan komite çalışmalarına başlamıştır.

2009 yılında çalışmalarımızın verimliliğini artırmak, yerel sorunların çözümlerini hızlandırmak amacıyla bölge koordinatörlüğü yerine il temsilciliği çalışma sistemi getirilmiştir.

Her geçen gün nitelikli üye katılımıyla büyüyen Derneğimiz tüm Türkiye’deki sektör temsilcilerini aynı çatı altında toplayarak TARED olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Sekiz yaşında genç bir dernek olmamıza rağmen, bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde çok mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Bu güne kadar derneğe katkı koyan başkan ve yönetim kurullarında görev alan arkadaşlarımıza, sponsorlarımıza, bize inanan ve destek veren üyelerimize teşekkür ediyoruz.

ARED yeni yönetim kurulu olarak aldığımız görevin ağır sorumluluğunu taşıyor ve bu düşünce ile daha güzel şeyler yapmak için, heyecanla, ekip ruhuyla işbirliği içinde çalışıyoruz.

Birol FEDAİ

Açıkhava Reklamcıları Derneği

Başkan

Açıkhavada Haberler / Şubat- 2009