Belge Zorunluluğu'nun Getirdiği Sorumluluk


Son yıllarda AB uyum çalışmaları nedeniyle yasalarda yapılan değişikliklerle işverenlere çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir.

Bir çoğumuzun gözünden kaçan bu konularla ilgili bazı meslektaşlarımız bireysel çalışmalara işletmelerinde başlamış olsalar da bazılarımızın konular hakkında bilgisi bulunmamaktadır.

Tabela reklam üreticileri / dijital baskı işlerinde çalışanlar, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunmaktadır. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların sadece o işyerinde sigortalı çalışmalarının yanında mutlaka “Mesleki Eğitim Belgesi”nin olması aranmaktadır.

İşyerlerinde yapılan denetimlerde mesleki eğitim belgesi olmayan ve yönetmeliklere uymayanlara ceza uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili yasa ve yönetmelikler aşağıdadır.

01.Ocak.2009 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanununun değiştirilen 85.maddesi ile 31.Mayıs.2009 tarih ve 27244 sayılı ve 09.Mart.2010 tarihli 27516 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin ‘Mesleki Eğitim Belgesi’ alması zorunluluğuna dair tebliğ” gereği, iş yeri denetimlerinde MEB onaylı Mesleki Yeterliliğini belgeleyenler dışında, belgesi bulunmayan her bir işçi için işveren ve işveren vekiline idari para cezası verilmesini gerektirmektedir.

Derneğimiz bu konu ile ilgili sektörü bilgilendirmek için gerekli yayınları ve duyuruları yapmakta ve il bazında eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Ancak ne yazık ki seminerlerimiz sektörün tamamını kapsamadığı veya yetmediği için ulaşamadığımız meslektaşlarımız bulunmaktadır.

Konuyu bir daha net olarak açacak olursak; Ağır ve Tehlikeli işler kapsamına giren iş yerlerimizde işçileri sadece sigorta yaptırıp çalıştırmak yetmemektedir. Bu tip iş yerlerinde çalışanlar yaptıkları işin eğitimini aldıklarına dair bir belgeye sahip olmak zorundadır.

Ustalık belgesi, kalfalık belgesi, çıraklık belgesi, reklam tabelacılığı kurs belgesi, meslek lisesi ilgili bölüm diplomaları, EMYO Endüstriyel Reklam Ürünleri ve Serigrafi diploması olanlar bu belgeleriyle iş yerlerinde çalışabilmektedirler. Bu belgeleri olmayan işçiler için mutlaka Mesleki Eğitim Merkezlerinin düzenleyeceği kurslara katılarak bu belgeleri almak zorunludur.

Herkes bulunduğu yerdeki mesleki eğitim merkezlerine giderek bu müracaatı yapabilir.

ARED olarak Ankara’da Ostim Mesleki Eğitim Merkezi’nde bu kurs açılmış ve üyelerimiz belgelendirilmektedir.

İstanbul Bayrampaşa İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisemizde Temmuz ayında açılacak kurslara kayıtlar başlamıştır.

Bu kursumuz, İzmir Mesleki Eğitim Merkezi’nde Temmuz ayında açılacak kurslarla devam edecektir.

Konunun önemini meslektaşlarımızın değerlendirmelerine sunuyoruz.

Birol FEDAİ
ARED Yönetim Kurulu Başkanı
Açıkhavada Haberler / Mayıs 2011