Belediyeler ve Reklâm Yönetmelikleri


2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, ilan ve reklâm alanları ile ilgili düzenleme yapma yetkisini doğrudan belediyelere vermiş ve  böylece belediyeleri bu alanda geniş yetkilerle donatmıştır.

Tüm düzenleme yetkisinin kendilerinde olmasının vermiş olduğu rahatlıkla hareket eden belediyeler, yaptıkları yönetmeliklerde ilan ve reklâm alanlarını sınırlandıralım derken aşırıya kaçabilmekte, kentin estetiğini korumak ve görsel kirliliği önlemek adına ilan ve reklam alanlarında geniş sınırlandırmalar yapabilmektedirler.

Böyle bir durumun Açıkhava Reklam Sektörü’nü büyük sıkıntıya uğratabileceğini ve sektörün gelişimini engelliyebileceğini fark eden Derneğimiz, özellikle büyükşehir belediyelerinin ilgili birimleri ile iletişim içinde olmayı,  reklam yönetmeliği çalışmalarında sektörü temsilen bulunmayı ve sektörün önerilerini belediye yetkilileriyle paylaşmayı hedeflemiştir.

Bu amaçla; İzmir’de yapılacak yönetmelik revize çalışmaları için üyelerimizin katkılarıyla oluşturulan taslak yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmuş ve belediyece hazırlanan taslak metne ARED önerilerinin büyük bir kısmının girmesi sağlanmıştır. Bu  revize yönetmelik  belediye meclisince 16.05.2008 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yönetmelik revize çalışmalarına başlamış ve sektör önerilerini almak üzere ARED’i çalışmalarına davet etmiştir. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantılara katılan Derneğimiz, yönetmelikle ilgili önerilerini komisyona iletmiştir. İstanbul çalışmaları halen devam etmekte olup, üyelerimizin bu konuda önerileri var ise bunlar da toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacaktır.

Bu çalışmalar sonucunda oluşturulacak taslak yönetmelik, ARED önerisi olarak tüm belediye başkanlıklarına gönderilerek iller arasında uygulamada birlik sağlanması Derneğimizin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu nedenle; tüm üyelerimizden ve sektörün ilgililerinden çalışmalarımıza katkıda bulunmak üzere oluşturacakları önerileri Derneğimize iletmelerini bekliyoruz.

Av.Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Aralık 2008