Açıkhava Reklamcıları Derneği Neden Kanun İstiyor?


Yürürlükteki yasalar ile açıkhava reklamları ile ilgili her türlü kararı vermeye yetkili makam olarak belediyeler görevlendirilmiştir. Belediyeler bu görevlerini yürütürlerken yasadan yararlanmak isteseler de mevcut 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesinde, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek şeklinde genel bir tanımlama yapıldığı, büyükşehir olmayan belediyeler için de (ilçe ve il) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi ile belediyelere reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek gibi genel bir görev verilmiştir.

Bu nedenle belediyeler meclislerinden reklam yönetmelikleri yaparak geçirmekte ve uygulamakta ya da hiçbir yazılı düzenleme yapamadan tamamen keyfi davranmaktadırlar. Çıkarılan yönetmelikler kanunda net tanımlar olmadığı için ilgili belediyenin inisiyatifi ile oluşmakta ve belediyeler arasında son derece farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bu da sektörde faaliyet gösteren firmaların ürettikleri ürünler için belli standartlar oluşturamayıp çalıştıkları her belediye için farklı ürünler üretmek zorunda kalmalarına neden olmaktadır. Bu durum hem zaman kaybı hem de daha pahalı üretime neden olmakta ve üyelerimizin şikayet konularının başında gelmektedir.

Belediyeler reklam mecralarını da isteklerine göre belirlemektedirler. Örneğin bazı belediyeler şehir içi ulaşımda kullanılan otobüsleri reklam alanı olarak tanımlarken bazı belediyeler buna izin vermeyerek talepleri ret etmektedir. Kanun olmadığı için belediyenin bu keyfi retlerine dava açılamamakta açılsa da kanun ile düzenlenmediği için yönetmeliğin ilgili maddesinin iptalini sağlamak mümkün olmamaktadır. Oysa Kanun ile her türlü standart getirilmiş olsa tüm reklam mecraları belirlense belediyelerin keyfi retleri ortadan kalkar. Sektör daha çabuk kurumsallaşır ve seri üretim yapabilir.

Biz de Açıkhava Reklamcıları Derneği olarak bu kanun taslağını hazırlamak ve kanunlaşması için çalışma yapmak böylece sektörü tüm yönleri ile tatmin edecek bir kanunun yürürlüğe girmesini sağlamak istiyoruz.

Av. Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Temmuz 2010