7. ve 8. Dönem Başkanı – Temmuz 2018


7. ve 8. Dönem Başkanı – Temmuz 2018

Değerli Meslektaşlarım,

Sektörümüzün fuarı FESPA Eurasia’yı bu yıl İFM İstanbul Fuar Merkezi’ne taşıdık. FESPA Eurasia’nın bu yıl altıncısını ‘Yük­selişe Geçin’ ana temasıyla 6 – 9 Aralık 2018 tarihlerinde ger­çekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl fuarımız sırasında ve sonrasında sürekli vurgulamaya çalıştık ancak hala fuar yeri değişikliği­mizden habersiz olan sektör temsilcilerimiz olduğuna tanık oluyoruz. Bilenler için tekrar olacak fakat tekrarlamakta fayda görüyoruz; bu yıl İFM İstanbul Fuar Merkezi’ndeyiz, lütfen FES­PA Eurasia’yı takvimlerinize yeni yeriyle kaydediniz. Katılımcı firmalarımıza da daha fazla gecikmeden yerlerini almalarını öneririz, zira önce davranan en iyi konumu alacaktır.

Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2008 yılından bu yana yenilenen bir iş birli­ği protokolümüz var. Bu protokole dayanarak İstanbul, Ankara ve İzmir’deki üç meslek lisesi ile iş birliği yaparak sektörümü­ze nitelikli çalışan yetiştirmekteyiz. Öğrencilerimizin sektörel bilgilerle yetiştirilmesi ne kadar önemli ise onları yetiştiren öğretmenlerimizin de sektörel bilgilerinin güncel olmasının önemine inanıyoruz. Bu nedenle öğretmenlerimize yönelik de eğitimler düzenliyoruz. İlkini 2015 yılında İstanbul’da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenle­diğimiz CorelDRAW Eğitici Eğitimi Kursu’nun ikincisini 26-30 Haziran 2018 tarihlerinde İzmir’de Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenledik. Eti Bilgisayar’ın eğitmen desteği ile düzenlediğimiz kursa üç okulumuzdan top­lam 13 bölüm öğretmeni katıldı. Kurs süreci, üç okulumuzun öğretmenleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve bilgi payla­şımı açısından da çok faydalı oldu. Kursa katılan öğretmenle­rimizden eğitimin çok verimli geçtiğine dair geri bildirim aldık. CorelDRAW Eğitici Eğitimi Kursumuza eğitmen desteği veren Eti Bilgisayar Ailesine, Eğitmenimiz Kürşad Çakır’a, kurs sü­resindeki ev sahipliği için Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ailesine ve özellikle öğretmenimiz İsmet Uslu’ya, İz­mir’deki Eğitim Gönüllülerimiz Birol Fedai ve Nazım Kaytan’a, Ankara’dan bu sürece katılan Eğitim Gönüllümüz Şahin Acar’a sektörümüz adına bir defa daha teşekkür ediyorum.

Takip ettiğiniz gibi Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) ile En­düstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi mesleklerinin taslak ulusal yeterliliklerini hazırlayarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’na gönderdik. MYK’nın da onayı sonrasında ilgili ku­rum, kuruluş ve firmalardan görüş almak ve taslaklarımızı bu çerçevede düzenleyerek son haline getirmek üzere bir aylık süremiz 12 Haziran’da başladı. Sonraki süreçte gelen görüşleri MYK’ya raporlayarak MYK Sektör Komitesi Toplantısında komi­te üyeleriyle birlikte değerlendireceğiz. Umuyoruz ki yıl sonuna ulaşmadan iki mesleğimizin de yeterlilikleri Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek. Böylelikle gelecek yıl, belge­lendirme çalışmalarını başlatarak çalışanlarımızın niteliklerini artıracak, işlerimizi daha nitelikli büyütebileceğiz.

Yılın başında planladığımız gibi ARED Sakarya Toplantımızı 12 Temmuz’da gerçekleştirecektik. Ancak elimizde olmayan ne­denlerden dolayı ertelemek durumunda kaldık. Mümkün olan en kısa zamanda yeni tarihimizi belirleyerek sizlerle paylaşa­cağız.

Derneğimizin Kurucu, Onursal, I. ve II. Dönem Başkanı Murat Ürünsak’ı 14 Temmuz 2016 tarihinde kaybetmenin derin üzün­tüsünü hep birlikte yaşadık. Murat Ürünsak’ı aramızdan ayrı­lışının ikinci yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Bu yıl 4. Geleneksel ARED Endüstriyel Reklam Ödülü’nü Murat Ürünsak Anısına düzenliyoruz. Ayrıca bir katılımcı Murat Ürünsak Man­siyon Ödülü’nü kazanacak. Tarihine sahip çıkmayı, ahde vefayı her zaman ilke edinen Derneğimiz, duayenlerini unutturma­mak adına düzenlediği etkinliklerde isimlerini kullanmaktadır. ARED’in büyük bir bir aile olarak bugün geldiği konuma taşın­masında büyük çaba sarf eden Murat Ürünsak’ı unutmayacağız.

İşlerinizin bol ve bereketli geçmesini diliyor, saygılarımı sunu­yorum.

Halil Eligür

Açıkhava Reklamcıları Derneği

Başkan

halileligur@ared.org.tr