7. ve 8. Dönem Başkanı – Mayıs 2018


7. ve 8. Dönem Başkanı – Mayıs 2018

Değerli Meslektaşlarım,

Geçtiğimiz yıl Derneğimiz ile MYK arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, ARED tarafından ha­zırlanan Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) ile Endüst­riyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi meslekleri­nin ulusal standartları, 1 Kasım 2017 tarihli ve 30227 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayınlandı. Böy­lelikle bu iki mesleği başarı ile icra edecek çalışan­larımızın sahip olmaları gereken bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olması gerektiğini belirleyerek resmiyet kazandırdık. Mesleklerin standartlarına ARED’in ve MYK’nın web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Bu çalışmanın devamı olarak da bu yıl 22 Mart’ta Mesleki Yeterlilik Kurumu ile protokol imzalayarak Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) ile Endüstriyel Rek­lam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi mesleklerinin ulusal yeterliliklerini hazırlamak üzere yetki aldık. Aldı­ğımız yetki ile ilk olarak 3-4 Mayıs’ta, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ankara’da il temsilcimiz Erol Gökmen’in ev sahipliğinde Osmanlı Reklam’da çalıştayımızı gerçekleştirdik. Danışman firmamız Pamir’den Ha­kan Coşkun’un moderatörlüğünde iki mesleğimizin yeterlilik yapılarını irdeleyerek ölçme değerlendirme sürecinde teorik ve uygulamalı sınavlarda olması ge­reken bilgi, beceri ve yetkinlikleri sıraladık. Çalışta­yımız sonrasında Hakan Coşkun, bu ulusal yeterlilik­leri olması gereken format haline getirdi ve MYK’nın ön görüşüne sunduk. Konu ile ilgili gelişmeleri web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaş­maya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar tamamlan­masını hedeflediğimiz bu çalışma, çalışanlarımızın belgelendirilmesi için bir adım olup sektörümüzün ve çalışanlarımızın niteliğini geliştirirken verimliliği­mizi arttırıp firmalarımızın gelişimine de katkı sağ­layacak. Ankara’daki çalıştayımıza katılarak katkı sağlayan sektör temsilcimize buradan bir defa daha teşekkür ediyorum.

Sektörümüze nitelikli iş gücü kazandırmak amacıy­la İstanbul, Ankara ve İzmir’de üç meslek lisesinde “ARED Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik Öğretim Programı” açmamıza dayanak olan Milli Eğitim Ba­kanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile İş Birliği Protokolümüz 13.03.2018 tarihinde yeni­lendi. Protokolümüzün yenilenmesi ile iş birliğinde­ki okullarımıza da bir yenisinin eklendiğini buradan müjdelemek istiyorum. Yeni okulumuz, İstanbul’un en köklü ve donanımlı okullarından biri olan Haydar­paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Üstelik bu okul ile işbirliğimiz Genç Aredliler’in sosyal sorum­luluk projelerinden biri olacak. Eğitim gönüllümüz, Genç ARED Başkanımız Alihan Aydın’ın Genç Ared­liler adına üstlendiği bu projenin yönetimi de Genç Aredliler’in sorumluluğunda olacak. Okulda şu anda inşaatı süren yeni binalar yapılıyor, bölümümüz bun­lardan birinde olacak. Bu da bizlere atölye, bilgisa­yar laboratuvarı, makine, malzeme ve ekipmanların yerlerini verimli planlamak için olanak sağlayacak. 20 Nisan’da Okul Müdürü Lütfü Cevahir ve Müdür Yardımcısı Şenol Sert’in talebi ile okula gerçekleş­tirdiğimiz ziyaret sırasında karşımızda büyük bir heyecan ve yoğun bir taleple karşılaştık. 2018-2019 öğretim yılına yetiştireceğimiz bölümümüz için ge­rektiğinde sizlerin de katkı sağlayacağınıza inanı­yorum. Sektörel eğitime gösterdikleri duyarlılık için Genç Aredliler’e bir defa daha teşekkür ediyorum.

Gelenekselleşen ve bu yıl dördüncüsünü düzenledi­ğimiz ARED Endüstriyel Reklam Ödülü’nü, Derne­ğimizin Kurucu, I. ve II. Dönem ve Onursal Başkanı Murat Ürünsak anısına düzenliyoruz. Bu yıl, jüri üye­lerimizce belirlenecek bir katılımcı Murat Ürünsak Mansiyon Ödülü’nü kazanacak. Ayrıca ilk üçe kala­cak ve FESPA Eurasia 2018 Fuarı sırasındaki oyla­malarla dereceleri belirlenecek katılımcılarımızın üçüne de bu yıl ödül var. Bu yıl bir yenilik daha yapa­rak oylamaya katılanlar arasından yapılacak çekilişle bir oylama katılımcımıza da ödül vereceğiz. Daha de­taylı bilgilere ve katılım formuna web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

İşlerinizin bol ve bereketli geçmesini diliyor, saygıla­rımı sunuyorum.

Halil Eligür

Açıkhava Reklamcıları Derneği

Başka

halileligur@ared.org.tr