7. ve 8. Dönem Başkanı - Mayıs 2016


7. ve 8. Dönem Başkanı - Mayıs 2016

Sevgili meslektaşlarım,

Neden ARED üyesi olmalıyım? ARED bana ne verecek? Bu sorular ile hala karşılaşmaktayız…

Bir sivil toplum örgütüne üye olmanın neler getirip getirmediği tartışılabilir kuşkusuz. Bir topluluğa, bir büyük mesleki aileye bağlı olmanın bizce sayısız yararı var. İnsanın sosyal bir varlık olmasının doğal sonuçlarından biri de örgütlenebilme yeteneğidir. Günümüzde hiç de azımsanmayacak sayıda insan bir amacı veya ideali gerçekleştirmek üzere sivil toplum kuruluşları olarak bilinen örgütlenme biçimini tercih etmektedir. Bu sayede insanlar yasalar çerçevesinde belirledikleri amaca veya ideale uygun olarak çalışırken aynı zamanda yaşadıkları toplumlarda baskı gücü oluşturabilmektedirler.

Ülkemizde pek çok saygın derneğin toplum ve birey hayatına önemli katkılar sunduğu bir gerçektir. Buna rağmen ülkemizde genelde sivil toplum, özelde dernekleşme bilincinin henüz tam olarak yerleşmediği, en azından Avrupa seviyesinden oldukça uzakta olduğunu da kabul etmek gerekir.

Yine de gelelim konumuza: “Neden üye olmalıyım?”

  • Networking

Türkçe’de “iş ağı” anlamına geliyor. Ne kadar çok kişi ve kurum tanırsanız hem sosyal hem ticari anlamda başarı şansı artıyor. ARED üyesi olarak sadece bölgenizde değil tüm Türkiye’de yerleşik bir sistemin içine girmiş oluyorsunuz. Dahası teoride FESPA, ESF ve ISA gibi kurumsal üyeliklerimiz sayesinde tüm dünyadaki açıkhava reklamcılarına ulaşıyor oluyorsunuz. Çağın gerekliliği olan bilgi, fikir ve ilişki paylaşımını bu büyük aile içinde geliştirerek az çabayla daha çok iş yapabileceksiniz, başkalarına yardım edebilecek gerektiğinde yardım alabileceksiniz. Yeni iş fırsatları yaratacak, var olanları güçlendireceksiniz. Regülasyonlar ve standartlar konusunda ilk elden bilgiye sahip olup ona göre doğru yatırımlar yapacak; zaman, enerji ve para kaybetmeyeceksiniz. İşinizi daha iyi yapacaksınız, yeni müşteriler bulmada, var olanlarla daha iyi ilişkiler kurmada ve güçlendirmede bu iş ağı size onlarca olanak sunacak.

  • Güncel Olmak

Özel bir ilginiz ve çokça zamanınız yoksa sektörümüzde hızla ilerleyen teknolojik gelişmeleri, yeni üretim şekillerini ve malzemeleri, sektörel haberleri, fuarları, v.b. aktif olarak takip etmeye pek imkan yok. Açıkçası buna zaman da yok! Sosyal mecraları çok aktif kullanan bir dernek olarak sadece yurdumuzda değil, tüm dünyadaki gelişmeleri haftalık bazda takip ediyor ve bunu sık seriler halinde çeşitli mecralarda paylaşıyoruz.

  • Globalizm

Uluslararası üyeliklerimizdeki aktif yönetim rolleri sayesinde standartlaştırma, Avrupa Birliği kural ve norm uygunluğu, lobicilik ve sektörümüzle ilgili AB faaliyetlerinde etkin temsil ve kararlarda yer alma potansiyelimiz.

  • Prestij

Devletin tüm kurum ve kuruluşları itibarında sektörde bilirkişi ve temsilci pozisyonunda olan, her geçen gün tarafsızlığı, etkisi ve etkinlikleri artan derneğimizin logosunu bulunduruyor olmanızın bulundurmayanlara göre farkı.

  • Lobi ve Temsil Faaliyetleri

Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çeşitli il ve bölgelerdeki Sanayi ve Ticaret Odaları, diğer dernekler ve sivil toplum örgütleri, okullar, üniversiteler, TÜRKONFED gibi kuruluşlarla süregelen temaslar sayesinde çoğunluk gücü oluşturabilmemiz ve bu ortak iş ağından faydalanabilmemiz.

  • Hukuki ve Teknik Destek

Belediyelerde ilan, yönetmelik ve vergiler konusundaki bilirkişi konumumuz ve buna bağlı avukatlık hizmetleri. Teknik komiteler oluşturup sorunları çözmeye ve ihalelerde rekabetçi ortamları sağlamaya yönelik çalışmalarımız. Üyelerimizin ekonomik, sosyal, yasal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirme hedefimiz.

  • Mali Faydalar

Ortağı olduğumuz FESPA EURASIA Fuarı için indirimler. Yine FESPA organizatörlüğünde düzenlenen yurtdışı fuarları için özel indirimler ve toplu kampanyalar. Çeşitli yazılım ve makine firmaları ile yapılan özel anlaşmalar. Periyodik ihale duyuruları. Kurduğumuz network sayesinde gerçekleşen üyeler arası iş paslaşmaları. Yarışmalar ve ödüllerin dışında en son üye olduğumuz TÜRKONFED’in de sağlayacağı özel avantajlar.

  • Kişisel Tatmin ve Diğer Faydalar

         Sosyal sorumluluk, burs, sponsorluk projelerimiz ve bunların sağladığı vicdani tatmin.

         Okullarla olan işbirliklerimiz sayesinde hem ülkemize, hem bölgemize hem de işyerlerimize yetişmiş iş gücü sağlamak. İstihdama, çocuklarımızın yetişmesine dolaylı katkı.

         Zanaatkarlığa, eski ustalarımızın gücüne ve emeğine her zaman inanmış ve saygı duymuş kadirşinas bir dernek olmamız; müze, eski ustalara saygı kitapçığımız, emekli ustalarımıza plaket v.b. çalışmalarımızın bize sağladığı iç huzur ve tatmin.

Yukarıdaki maddeler dışında daha pek çok faydası var derneğimizin, ancak şunu unutmamak gerekir ki bu faydalar ve tatminler ancak bu olguları almaya niyetli kişilere verilebilir. Bunun için emek harcanması gerekir. Sadece üye olursanız ve üye olmadan önceki yaşam şeklinize aynen devam ederseniz hiçbir şey değişmeyecektir. Dolayısı ile aynı gemideyiz, “Sen bana ne verdin, ben sana ne verdim?” den ziyade, beraber bu pazarı nasıl büyütebiliriz, nasıl daha paylaşımcı olup insanlara yardımcı olabiliriz, o konuya bakmamız lazım kanaatindeyim.

İşlerinizin bol ve bereketli geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Halil ELİGÜR

Açıkhava Reklamcıları Derneği

Başkan

halileligur@ared.org.tr