2012 Yılı İlan ve Reklam Vergisi


Belediyeler Ekim ayı sonuna kadar 2012 yılı İlan Vergisi Tarifelerini meclislerine sunacaklar….

Belediye Gelirleri 15. maddesine göre alt ve üst sınırları belirlenmiş olan ilan reklam vergilerinin 2011 yılı için uygulanacak miktarları, belediyelerin bütçe eki tarifeleriyle
Ekim ayından itibaren belirlenmeye başlanacak.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi belediye başkanları tarafından hazırlanan bütçe taslaklarının, belediye encümenleri tarafından incelenerek, Kasım ayının birinci gününden önce belediye meclislerine sunulacağını, meclislerin bütçe taslaklarını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul edeceklerini hükme bağlamıştır.

Bu madde doğrultusunda hazırlanan bütçe taslakları belediye meclislerinin Ekim ayı gündemlerinde yer alacak ve üzerinde görüşmelere başlanacaktır. Bütçe eki tarifelerle belirlenen ilan, reklam vergilerinin miktarının ne olacağı da bu görüşmeler sırasında belli olacaktır.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların birçoğu, ilan reklam vergilerinin miktarını belediye meclislerince görüşülerek kesinleşmesinden sonra beyanname dönemlerinde öğrenmektedirler. Bu tarihten sonra tarifelerin değiştirilmesini isteseler de bütçe kesinleşmiş olduğundan bu talepleri belediyelerce uygun bulunmamaktadır.

Bu itibarla, ilan reklam vergileri tarifeleri ile doğrudan ilgili firmalarımızın iş yaptıkları beldelerin belediye meclislerinin Ekim ayı gündemlerini yakından takip ederek, ilan reklam vergilerine ilişkin tarifeler kesinleşmeden önce kendi görüş ve önerilerini özellikle; mahalle muhtarları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri vasıtasıyla bütçe komisyonlarına ileterek değerlendirilmesini sağlamaları mümkün olacaktır.

Derneğimiz bu konuda her türlü girişimi yapmaya ve desteği vermeye hazırdır.

Av. Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Eylül 2011