2011 Yılı İlan Reklam Vergi Tarifeleri Yürürlükte


Her yıl Belediye Meclis Kararları ile belirlenerek yürürlüğe giren ilan ve reklam vergileri 2011 yılı için de belirlendi. İstanbul İlan Reklam Vergi Tarifesi’ni incelemenize sunuyoruz.

Doğrudan firmanızı ilgilendiren ve yasal olmayan uygulamaları içerdiğini düşünüyorsanız aleyhinize yapılan işlem tarihinden itibaren 30 gün içerisinde söz konusu hatalı verginin ve dayanağı tarifenin iptalini vergi mahkemesinden istemeniz mümkün. Açılacak dava verginin tahsilini de durduracağından herhangi bir hak kaybına uğramadan hatalı uygulamayı durdurabilirsiniz.

2011 YILINDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİNİN YETKİ ALANINDA VE MÜLKİYETİNDE OLAN YERLERDE YAPILACAK İLAN VE
REKLAM FAALİYETLERİNDEN ALINACAK İLAN VE REKLAM VERGİLERİ İLE ASMA TAHSİS VE
BAKIM ÜCRETLERİ TARİFESİ

 

I. SABİT İLAN VE REKLAM YERİ
ÜCRETLERİ VE VERGİLERİ

A) I. GRUP ANAARTERLER VE
MEYDANLAR

                 ÜCRET

 

VERGİ
TL

 

TOPLAM

1-a-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve
tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, kamuya ait olan yerlere (Meydan,
cadde, trotuar, yeşil alan, vb. ) konulacak olan sabit ilan ve reklamların
m2’sinden yıllık olarak;

 

b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu
altında bulunan ara arterlerde,  bina
cephesinin haricindeki özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve
reklamların m2’ sinden yıllık olarak;

 

 

435,00

100,00

 

 

100,00

535,00

 

 

100,00

2 –  Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu
altında bulunan ana arterlerde, bina ve işyerlerinin cephelerine veya bina
cephelerine monte edilen inşaat paravana sistemleri üzerlerine konulacak
sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak;

 

  75,00

 

  75,00

3 –  Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu
altında bulunan ana arterlerde bina çatılarına konulacak sabit ilan ve
reklamların m2’ sinden yıllık olarak;

100,00

100,00

4 -a-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve
tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke konu yerlerde ( Bina
cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa, arazi vb ) elektrik, elektronik veya
bilgisayar sistemi ile ( LED ekran vb. ) yapılacak olan sabit ilan ve
reklamların m2’sinden yıllık olarak;

 

b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu
altında bulunan ana arterlerdeki kamuya ait olan yerlerde ( Meydan, cadde,
trotuar, yeşil alan vb. ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (
LED ekran vb. ) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık
olarak;

 

 

 

 

510,00

 

150,00

 

 

 

150,00

150,00

 

 

 

660,00

B) GRUP
ANAARTERLER

ÜCRET

VERGİ TL

TOPLAM

1- a-) Büyükşehir
Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, kamuya ait
olan yerlere (Meydan, cadde, trotuar, yeşil alan, vb. ) konulacak olan sabit
ilan ve reklamların m2’sinden yıllık olarak;

 

b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu
altında bulunan ara arterlerde,  bina
cephesinin haricindeki özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve
reklamların m2’ sinden yıllık olarak;

290,00

80,00

 

 

80,00

370,00

 

 

80,00

2 –  Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu
altında bulunan ana arterlerde, bina ve işyerlerinin cephelerine veya bina
cephelerine monte edilen inşaat paravana sistemleri üzerlerine konulacak
sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak;

45,00

 

45,00

3 –  Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu
altında bulunan ana arterlerde bina çatılarına konulacak sabit ilan ve
reklamların m2’ sinden yıllık olarak;

80,00

80,00

4 -a-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve
tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke konu yerlerde ( Bina
cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa, arazi vb ) elektrik, elektronik veya
bilgisayar sistemi ile ( LED ekran vb. ) yapılacak olan sabit ilan ve
reklamların m2’sinden yıllık olarak;

 

b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu
altında bulunan ana arterlerdeki kamuya ait olan yerlerde ( Meydan, cadde,
trotuar, yeşil alan vb. ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (
LED ekran vb. ) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık
olarak;

 

 

 

 

340,00

100,00

 

 

 

150,00

100,00

 

 /p>

 

490,00

II. DİĞER SABİT İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ VE VERGİLERİ:

ÜCRET

VERGİ TL

TOPLAM

1-
Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki ana arterlerde bulunan elektrik
direklerine sabit olarak asılacak olan ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık
olarak;

100,00

100,00

2-
Büyükşehir Belediyesinin  yetki
alanındaki yerlerde seyreden her türlü motorlu araçlar ile metro, hafif
metro, tramvay ve deniz üzerinde seyreden nakil vasıtalarının iç veya dış
yüzeylerinde ilan ve reklam amacıyla yapılan her türlü reklam faaliyetinin
m2’ sinden yıllık olarak;

 

35,00

 

35,00

3-
Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan veya Büyükşehir Belediyesine
bırakılan binaların önyüzleri ve cepheleri ile iç mekanlarına konulacak her
türlü sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak;

 

65,00

 

65,00

4-
Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlere ( Büyükşehir Belediyesi
veya Bağlı kuruluşlarınca yapılan ihaleler veya sözleşmeler kapsamında )
kurulan sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak;

 

65,00

 

65,00

III. GEÇİCİ İLAN VE REKLAM YERİ
ÜCRETLERİ VE VERGİLERİ:

ÜCRET

VERGİ TL

TOPLAM

1-
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki
özel mülke konu yerlerde (Bina cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa, arazi vb.
) yapılacak olan geçici ilan ve reklamların (Bez afiş, vinil afiş, balon,
seyyar pano vb. ) m2’ sinden haftalık olarak;

 

10,00

 

10,00

2-
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki
kamuya ait olan yerlerde ( Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, alt-üst geçitler,
motorlu taşıtlar vb. ) yapılacak olan geçici ilan ve reklamların ( Bez afiş,
vinil afiş, balon, seyyar pano, LED ekran vb. ) m2’ sinden haftalık olarak;

 

75,00

 

10,00

 

10,00

3- Deniz
ve gökyüzünde oluşturulacak su ve sis perdesi üzerine lazer vb. bir sistemle
veya gökyüzünde sabit (Balon) veya gezici olarak (Uçak, helikopter, zeplin,
balon vb.) yapılacak ilan ve reklamların m2’ sinden haftalık olarak;

 

10,00

4-
Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde ilan, reklam ve tanıtım
amacı ile dağıtılacak el ilanı, broşür, katalog vb. unsurların her bir adedi
için

 

0,15

 

0,15

5 –
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki
özel mülke veya kamuya ait olan yerlerde mahiyeti ne olursa olsun
yapıştırılacak çeşitli afişlerin ( kağıt afiş vb. ) m2’ sinden haftalık
olarak;

 

0,50

 

0,50

IV. DİĞER HUSULAR:

1- 5216
Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (g) bendinde belirtilen
alanlar ile 23 ncü maddesinin € bendine göre bu alanlara cephesi bulunan binalar
üzerine konulacak her türlü ilan ve reklamlar için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünden izin alınması mecburidir.

2-
Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dahilindeki, ana arterler ve meydanların
gruplandırılması, Belediye Başkanı veya Belediye Başkanı adına imza yetkisine
haiz  amirin onayı ile yapılır

3-  İlan reklam vergisi ile asma tahsis ve
bakım ücretine ait beyanname verme süresi ile ödeme süresi 01 Ocak – 31 Ocak
tarihleri arasıdır. Ancak ; zorunlu sebepler dolayısı ile bu süreler Belediye
Başkanı  veya Belediye Başkanı adına
imza yetkisine haiz amirin onayı ile en çok iki ay uzatılabilir.

4-
Reklam, ilan ve tanıtım amacıyla asılan veya konulan her türlü reklam ve
tanıtım panolarından üçüncü şahıslara karşı gelecek zarar ve ziyandan reklam
ve tanıtımı yaptıranlar sorumludur.

5-
Reklam ve ilanlar müsaade edilen yerlerden başka hiçbir yere asılamaz,
nakledilemez ve devredilemez.

6-
Reklam ve ilanların alanı, belirli çerçeve içine alınmış ise, bu çerçeve
içerisindeki alanın en ve boyunun en geniş noktaları arasındaki mesafe
ölçülmek sureti ile, çerçeve içerisine alınmamış ise alanın tamamının
üzerinden alan hesabı ile hesaplama yapılır.

7-
Reklam ve ilanlar bir alan üzerinde olmayıp, dikdörtgen, koni, silindir vs.
şekillerde ise hesaplamalarda alan ölçüleri esas alınır.

8-
Ücretlere KDV dahildir.

Not:15 Ekim 2010 tarih ve 2313 sayılı Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Av. Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Aralık 2010