Taslak Ulusal Yeterlilikler Değerlendirildi [ 12 Eylül 2018 ]


Taslak Ulusal Yeterlilikler Değerlendirildi
Taslak Ulusal Yeterlilikler Değerlendirildi
Taslak Ulusal Yeterlilikler Değerlendirildi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

ARED – MYK arasında 2018 yılının Mart ayında imzalanan “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü” kapsamında ARED tarafından hazırlanan Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) ile Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi mesleklerinin ulusal yeterlilikleri MYK Metal Sektörü Komitesi 45. Toplantısı’nda değerlendirildi.

ARED’in hazırladığı taslak ulusal yeterlilikler, Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) (Seviye 4) ile Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi (Seviye 4) mesleklerinin ulusal standartları temel alınarak hazırlandı. Ulusal yeterlilikler; öğrenme, ölçme – değerlendirme amacıyla kullanılan, bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi hedef alınarak sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan ve MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlar olarak tanımlanmaktadır.

Bahsedilen amaca istinaden, ulusal yeterliliklerin hazırlanması için 3 – 4 Mayıs 2018’de Ankara’da Osmanlı Reklam San. ve Tic. A.Ş.’de Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) ile Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Ulusal Meslek Yeterlilikleri Oluşturma Çalıştayı düzenlendi. Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) ile Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi mesleklerinin yeterliliğe kavuşması için sektör temsilcileri ve eğitmenler bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundular.

Bu sürecin bir sonraki aşaması olarak sektörle değerlendirilen taslak ulusal yeterlilikler, ARED tarafından “Taslak Ulusal Yeterlilik Görüş ve Değerlendirme Formu” aracılığıyla ilgili kurum ve firmanın görüşüne açıldı. Gelen görüşler, taslak ulusal yeterliliklere yansıtılarak MYK Metal Sektörü Komitesi’nin inceleme ve değerlendirmesine sunulmak üzere ARED tarafından MYK’ya iletildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda 7 Eylül’de gerçekleşen Metal Sektör Komitesi 45. Toplantısı’nda “Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı)” ile “Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi” mesleklerinin taslak ulusal yeterlilikleri komite üyelerince değerlendirilerek gerekli revizyon çalışmaları yapıldı. Toplantıya Rıza Alagöz (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mühendis), Çağatay Kestir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mühendis), Mehmet İlker Kanbur (Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman Öğretmen), Sabit Yelkovan (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Mersin Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı), Prof. Dr. Sakin Zeytin (Yükseköğretim Kurulu, Sakarya Üniversitesi), Okay Şekerci (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş., Mühendis), Serpil Çimen (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Metalurji Mühendisi), Hatice Sağlam (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Makina Mühendisi), Yakup Hakan Coşkun (Pamir Uygunluk Değerlendirme, Danışman), Ş. Ceren Maboçoğlu (Mesleki Yeterlilik Kurumu, Uzman Yardımcısı), Yiğit Tirkeş (Mesleki Yeterlilik Kurumu, Uzman Yardımcısı), H. Ali Eroğlu (Mesleki Yeterlilik Kurumu, Uzman) Ahmet T. Alnıaçık (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Teknik Müdür), Gökhan Demirbaş (Metal Sanayicileri Sendikası, Teknik Yönetici), Mustafa Göktürk (ARED Üyesi), Şaban Beyler (ARED Okullarla İlişkiler ve Eğitim Komitesi İstanbul Üyesi) Şahin Acar (ARED Okullarla İlişkiler ve Eğitim Komitesi Ankara Üyesi) ve Büşra Türkmen (ARED Koordinatör Yardımcısı) katılım sağladı.

Taslak ulusal yeterliliklerin resmiyete kavuşması durumunda bu iki meslek, gelecekte eğitim kurumlarından eğitimi ve mesleki yeterlilik belgesi alınabilen meslekler arasında yer alacak. Böylelikle Endüstriyel Reklamcılık sektöründe, değişen koşullara ayak uydurabilen eğitimli çalışanların istihdam edilmesiyle sektörün rekabet gücü, ürün ve hizmet kalitesi artacak, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para gibi kayıplar da engellenmiş olacaktır.

ARED, 2019 yılında Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) ile Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi mesleklerinin belgelendirilen meslekler arasında yer almasını hedeflemektedir.

ARED Temsilcileri MYK Başkanını Ziyaret Etti

ARED’in hazırladığı taslak ulusal yeterlilikleri komite onayına sunmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda hazır bulunan ARED temsilcileri, MYK Başkanı Adem Ceylan’ı makamında ziyaret ettiler. Süreçle ilgili Adem Ceylan’ı bilgilendiren ARED Temsilcileri, Mustafa Göktürk (ARED Üyesi), Şaban Beyler (ARED Okullarla İlişkiler ve Eğitim Komitesi İstanbul Üyesi) Şahin Acar (ARED Okullarla İlişkiler ve Eğitim Komitesi Ankara Üyesi) ve Büşra Türkmen (ARED Koordinatör Yardımcısı), ulusal yeterliliklerin hazırlanması çalışmalarında ARED’e ve sektöre desteği için Adem Ceylan’a teşekkürlerini ilettiler.