İSTANBUL 2014 İLAN REKLAM VERGİSİNİ NASIL ÖDEYECEK? [ 25 Aralık 2013 ]


İSTANBUL 2014 İLAN REKLAM VERGİSİNİ NASIL ÖDEYECEK?

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

Derneğimizin uzun yıllardır aralıksız takip ettiği, sektörümüzü yakından ilgilendiren ilan reklam vergileri ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü ile 2014 yılı değerlendirme toplantısı 25.12.2013 tarihinde yapıldı.

Her yıl Belediye Meclisinin belirlediği oranlar üzerinde yapılan değerlendirmeler bu yıl bu yetkinin Anayasa Mahkemesin kararıyla Belediye Meclislerinden alınarak Bakanlar Kurulu’na verilmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu’nca belirlenen 2014 yılı ilan reklam tarifesi üzerinden gerçekleştirildi.

Verginin miktarını belirleme konusunda, toplantıya katılan her iki tarafın görüşlerinin de bir etkisi olmaması nedeniyle, oluşan yeni durumun vergi mükellefini nasıl etkileyebileceği ana konu oldu. Belediye yetkililerince; önceki yıllarda şehrin ışıklandırılmasına önemli katkısı bulunduğu gerekçesiyle ışıklı reklam tabelalarının vergisini, ışıksız tabelalar ile farklı tutmayarak, mükellefi ışıklı reklama özendirdikleri ancak Bakanlar Kurulu’nun böyle bir çalışma yapma yetkisi bulunmadığından ışıklı ve ışıksız tabela vergi oranlarını farklı belirlendiğini, mükellefin bu durumu Belediyenin yeni bir uygulaması olarak değerlendirmemesi için bilgilendirme yapılması gerekliliği üzerinde duruldu. 

Belediye yetkililerince ışıklı-ışıksız ayırımı nedeniyle İstanbul’da elektronik ortamda verilen beyanlarda, tüm beyanların yeniden girilmesi zorunluluğu doğduğunu,  elektronik beyan sisteminin giriş ekranında bilgilendirme yapacaklarını, mükelleflerin bu yıl işlerini son güne bırakmamaları gerektiği de vurgulandı. 

ARED yetkilileri de İstanbul ana arterlerinde (İBB yetki alanlarında) vergilendirme sırasında beyan edilen tabela m2’sinin toplamına erişerek istatistiki bilgi oluşturma çalışması sırasında Gelirler Müdürlüğü verilerinden yararlanma istemlerini ilettiler.

Toplantıya ARED’den Sayman Levent Olcayto, Genel Koordinatör Av.Ayşe Z. Aydın, Koordinatör Şenay İpek, Gelirler Müdürlüğü’nden Gelirler Müdürü Yakup Keskin, Gelirler Müdür Yardımcısı M.Fatih Alp, Zafer Özdemir ve Mustafa Kesgin katıldı.