İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Erteleme [ 19 Eylül 2016 ]


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Erteleme

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 38 inci maddesinde yapılan değişiklik ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu, kamu kuramları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinden 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir.

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverene çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirilmiş, belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilmesi hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlerin yer aldığı 6 ncı ve 7 nci maddelerin yürürlük tarihi ise, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ilk olarak 1/7/2016 olarak belirlenmişti.

Bu Kanun ile söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir.

Maddenin yürürlük tarihi: 7/9/2016