HUKUKÇU GÖZÜYLE: Temmuz 2015 [ 01 Temmuz 2015 ]


HUKUKÇU GÖZÜYLE: Temmuz 2015

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

İş Yeri Tabelalarının Konulacağı Yerleri Belirleme Yetkisi Belediyelere Ait Olsa Bile 3. Kişilere Verilen Zararlardan İş Yeri Sahibi de Sorumlu!

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/n maddesi nedeniyle “Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek” yetkisi belediyelere ait olduğundan tabelaların asılması gereken yer ve yüksekliği belirlemek konusunda da her türlü yetki belediyelere aittir. Belediyeler bu yetkilerini “İlan Reklam Yönetmelikleri” düzenleyip meclislerinden geçirmek suretiyle belirli kurallara bağlayarak kullanmaktadırlar.

Tabelalar hakkında her türlü yetkinin belediyelere ait olması, iş yerinin tabelası nedeniyle  3. kişilerin uğrayacağı zararlardan iş yeri sahibinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Bu konuda açılan bir dava nedeniyle inceleme yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi “Sanığın yetkilisi olduğu iş yerinin önünde asılı bulunan reklam tabelasının yerden yüksekliğinin az olması nedeni ile yaya olarak geçmekte olan katılanın başını çarparak basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı olayda, tabelanın yerinin belirlenmesi ile ilgili tasarruf belediye mali hizmetler müdürlüğü, imar müdürlüğü ve zabıta müdürlüklerine ait ise de tabelanın şeklini zarar verebilecek şekilde belirleyen ve bu tehlikeli dizaynı insanlara zarar verecek bir yüksekliğe monte ettiren işyeri sahibi sanığın olayda kusurlu olduğu gözetilmeksizin, sanık hakkında mahkumiyete karar verilmesi yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırıdır.” demek suretiyle iş yeri sahibinin sorumluluğuna vurgu yapmıştır. Bu şekilde ceza alan iş yeri sahibi aynı zamanda tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

Bu nedenle, tabelaların montaj yapılacağı yerler, yasal mevzuata uygun olsa bile tehlike yarattığı kanısında olmanız halinde iş yeri sahibi mutlaka uyarılmalı ve montajdan kaçınılmalı, ayrıca hukuki sorumluluk üstlenmemek için, iş yeri sahibiyle yapılan sözleşmeye tabelanın montajının nereye yapılacağına ilişkin tanımlamanın yer aldığı bir madde eklenmesi sağlanmalıdır.

Av. Ayşe Z. AYDIN

Açıkhava Reklamcıları Derneği

Genel Koordinatör

aysezaydin@ared.org.tr