ENDÜSTRİYEL REKLAMCI MESLEĞİ ULUSAL STANDARTLARINA KAVUŞTU [ 03 Kasım 2017 ]


SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

ARED, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan bir yıllık yetki alarak başlattığı ulusal meslek standardı çalışmasını 9 ayda tamamladı. Endüstriyel Reklamcı mesleği de artık Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda standartları tanımlanmış meslekler arasına girdi.

ARED, 23 Ocak’ta Mesleki Yeterlilik Kurumu ile protokol imzalayarak Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) ile Endüstriyel Reklam Ölçü, Keşif ve Montaj İşçisi mesleklerinin ulusal standartlarını hazırlamak üzere yetki aldı. Bu çalışmanın ilk ayağı olarak 14-15 Nisan’da Ankara’da ARED İl Temsilcisi Erol Gökmen’in ev sahipliğinde Osmanlı Reklam’da çalıştay gerçekleşti. ARED’in Danışman Firması Pamir Uygunluk Değerlendirme’den Hakan Coşkun’un moderatörlüğünde iki meslek ayrı ayrı irdelenerek, görevler, işlemler ve başarım ölçütleriyle meslek profilleri oluşturuldu. Bunlar oluşturulurken mesleğin tanımı ve seviyesi, kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar, bilgi ve beceriler, tutum ve davranışlar, çalışma ortamı ve koşulları gibi birçok ana başlığın da alt başlıkları açıldı. Mesleklere dair tüm bu bilgiler Hakan Coşkun tarafından olması gereken format haline getirilerek, Mayıs ayında bir aylık süre ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerine açıldı. Görüşlere göre güncellenen taslak meslek standartları Temmuz ayında yeniden MYK’ye gönderildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda 9 Ağustos’ta gerçekleşen, ARED temsilcilerinin de katıldığı MYK Metal Sektör Komitesi Toplantısı’nda “Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı)” ile “Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi” mesleklerinin taslak standartları komite üyelerince değerlendirilerek gerekli revizyon çalışmaları yapıldı. Komite üyelerinin değerlendirmeleriyle seviye 3 olan “Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi” mesleğinin seviyesi 4 olarak güncellendi. ARED’in taslak meslek standartları öncelikle Mesleki Yeterlilik Kurumu, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Başbakanlık onayı ile resmiyet kazandı.

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) (Seviye 4) ile Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standartları 1 Kasım 2017 tarihli ve 30227 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayınlandı. MYK ile 26 Ocak’ta imzalanan bir yıllık iş birliği protokolüne istinaden çalışmanın 9 ay gibi bir sürede tamamlanması, ARED V. ve VI.Dönem Başkanı Birol Fedai ile ARED Okullarla İlişkiler ve Eğitim Komitesi Ankara Üyesi Şahin Acar’ın özverili çalışma ve gayretleriyle oldu.

ARED bir sonraki aşamada Endüstriyel Reklamcı ile Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi mesleklerinin yeterliliklerini hazırlayacak. Ulusal yeterlilikleri de hazırlanacak bu iki meslek, gelecekte eğitim kurumlarından eğitimi ve mesleki yeterlilik belgesi alınabilen meslekler arasında yer alacak. Böylelikle Endüstriyel Reklamcılık sektöründe, değişen koşullara ayak uydurabilen eğitimli çalışanların istihdam edilmesiyle sektörün rekabet gücü, ürün ve hizmet kalitesi artacak, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para gibi kayıplar da engellenmiş olacaktır.