AVRUPA IŞIĞINDA MESLEKİ EĞİTİMDE ÖNCÜ ADIMLAR [ 30 Ekim 2017 ]


SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

Avrupa Birliği’ne girme sürecinde gerekli kriterlere ulaşmak üzere çeşitli alanlarda olduğu gibi Mesleki ve Teknik Eğitimin de yeniden yapılandırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Buradan hareketle, ARED Açıkhava Reklamcıları Derneği’nin işbirliğinde olduğu 3 okuldan biri olan İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2016 Erasmus + proje döneminde “AVRUPA IŞIĞINDA MESLEKİ EĞİTİMDE ÖNCÜ ADIMLAR” adlı bir proje hazırladı. Bu projeye dahil olan öğrenciler, ARED’in gerçekleştirdiği “Paslanmaz Harf Yapımı” eğitiminde belgelendirilen öğrenciler arasından seçildi.

Hazırlanan bu proje, mevcut öğrencilerinin istihdam olanaklarını artırmak ve AB ile uyum politikalarına uygun profil çizmek amacıyla Avrupa Birliği’nin ortaklaşa desteği, ARED’in desteği ve öğretmenlerin yoğun gayretleriyle hayata geçirildi.

Başarılı bir uygulama sürecini atlatmış bu projenin amaçları;

  • Öğrencilerin almış oldukları eğitim sonrasında ortama uyumlu davranışları ve yüksek bilgi birikimi ile alanlarındaki başarıları sayesinde; tekniker ve mühendis olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Öğrencilerin mezun olduktan sonra, iş istihdamı açısından donanımlı bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak,
  • Mesleklerine olan inançlarını yükseltmek,
  • Yurt dışına tek başlarına giderek birey olma bilincine sahip olmalarını sağlamak,
  • Öğrencilere; seçmiş oldukları meslek alanlarının Avrupa Standartları gözünden nasıl ilerlediğini görme ve tanıma şansı vermek,
  • Meslek hayatlarında ve günlük yaşamlarında dil bilmenin önemini göstermek,
  • Avrupa ülkelerinde ikamet eden farklı kültürden insanlarla tanışıp iletişim kurarak, hoşgörülü yaklaşım sergilemelerini sağlamak,
  • Avrupalılık bilincini öğrenmelerini sağlamak,
  • Avrupa medeniyetlerini bizzat yerinde görerek tanımalarını sağlamak,
  • Müfredata yeni öğrenme metotları ile katkıda bulunmalarını sağlamak,

Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen projede Plastik Teknolojisi, Metal Teknolojisi Bölümlerinde nitelik-nicelik olarak gerekli görülen konular, beklentiler göz önünde tutularak eğitim ve staj faaliyetlerinin içerikleri belirlenerek, yapılan projenin gündeme gelmesiyle birlikte; Plastik Teknolojisi alanında okuyan 10 öğrenci Romanya’da “Plastik Ekstrüzyon Operatörlüğü” üzerine eğitim aldı. Metal Teknolojisi alanında okuyan 10 öğrenci ise İspanya’da “Paslanmaz Harf Yapımı” üzerine eğitim aldı.

Plastik Teknolojisi bölümü öğrencilerinin almış oldukları “Plastik Ekstrüzyon Operatörlüğü” eğitiminde, yaygın bir alana sahip olan plastik sektörünün birçok madde ile kullanılmasının yanı sıra başka malzemeler tarafından da kullanıldığı görülmüştür. Bu sektör günümüzde de önemli iş kolları ile nitelendirilmektedir. Avrupa ülkeleri arasında da üst sıralarda yer almaktadır (Erarslan, 2007). Öğrenciler tarafından alınan bu eğitim ileride, çalışma alanlarında gelişmelere sebep olacak ve istihdam açısından öğrencilere fayda sağlayacak.

Metal Teknolojisi bölümü öğrencilerinin almış oldukları “Paslanmaz Harf Yapımı” eğitimi ile görüldüğü üzere, iletişim araçlarının yaygınlaşması sonucunda reklam olguları bir sanat haline gelirken, zamanımızda artık her yerde endüstri beraberinde reklam sanatı görülmektedir. Yeni kurulan sanayiler ve firmalar öncelikli olarak tanıtıcı simgelere, amblemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle çağımız, endüstri çağı özelliğini gösterirken reklam çağı özelliğini de beraberinde getirmektedir (Tunçkan, 2008). Bu alanda eğitim alan öğrenciler; ileride büyük sanayiler ve büyük firmaların daha çok dikkat çekmesini ve daha çok gelire sahip olmasını sağlamak amacıyla kendilerini geliştireceklerdir.