ARED, İBB ile İlan Reklam Tarifesiyle İlgili Olarak Görüştü [ 29 Ağustos 2014 ]


SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

ARED Başkanı Halil Eligür, Sayman Levent Olcayto ve Genel Koordinatör Av. Ayşe Z. Aydın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bütçe görüşmeleri sırasında belirleyeceği ilan reklam tarifesi hakkında görüş oluşturmak için 21 Ağustos’ta İBB Gelirler Müdürlüğü ile bir araya geldi.

Toplantıda 2464 sayılı Belediye Kanunu’nun, belediye meclislerine ilan reklam vergisi tarifesi düzenleme yetkisi veren 96/B maddesinin Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra oluşan kargaşa hakkında konuşuldu. ARED’e vergi tarifesinin Bakanlar Kurulunca belirlenmesinden sonra birçok sorunun ortaya çıktığı, ancak 26.02.2014 tarihli düzenlemeden sonra işlemlerin yeniden yoluna girdiği bilgisi verildi.

İBB Gelir Müdürü, 2464 sayılı kanunun 96/A maddesine 26.02.2014 tarihinde eklenen fıkrada; “Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.” hükmü yer aldığından kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak üzere yeni bir tarife oluşturulduğu bu tarifenin meclislerinden geçmesinden sonra İçişleri Bakanlığına gönderileceği belirtildi.

Her ne kadar tarife belediye meclisinden geçse de Bakanlar Kurulu yeni bir tarife belirleyene kadar 2013 yılı tarifesinin uygulanacağı özellikle belirtildi. (Bilindiği gibi 2464 sayılı Kanuna 26.02.2014 tarihinde eklenen geçici 6.maddeyle 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15. maddesinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96. maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edileceği hükme bağlanmıştır.)

Yeni tarifenin belirlenmesinde 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 SERİ NO’LU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ hükümlerine uyulduğu belirtildi.

Müdürlüğün hazırladığı tarife taslağı aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 

A)     İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı YerKanuni TarifeTeklif Edilen 
En Az (TL)En Çok

(TL)

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
Bulvar ve Meydan20100 90 70 50
Cadde20100 90 70 50
Sokak20100 90 7050
  1.  Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
Toplu taşıma araçları840 404040
Diğer84040 40 40
  1.  Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak
Bulvar ve Meydan210 10 10 10
Cadde21010 10 10
Sokak210 10 1010
  1.  Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak
Led ekranlı ilan ve reklamlardan30150150 100 60
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan301509070 50
  1.  İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

Bütün yerlerde0,010,25 0,250,25 0,25
  1.  Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden
Bütün yerlerde

 

0,020,50 0,50 0,50 0,50