ARED Endüstriyel Reklamcılık Sektör Buluşması Ankara’da Gerçekleşti [ 21 Mart 2017 ]


ARED Endüstriyel Reklamcılık Sektör Buluşması Ankara’da Gerçekleşti
ARED Endüstriyel Reklamcılık Sektör Buluşması Ankara’da Gerçekleşti

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

ARED Endüstriyel Reklamcılık Sektör Buluşması 16 Mart 2017 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleşti. ARED Endüstriyel Reklamcı Ulusal Meslek Standartları Tanıtım Toplantısı ile ARED Ankara Ustalara Saygı Töreni olmak üzere iki bölümde gerçekleşen toplantıya Türkiye genelinden sektör temsilcileri, tabela ustaları ve usta yakınlarıyla beraber yaklaşık 150 kişi katıldı.

ARED Ankara Üyelerinden Şahin Acar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ARED Başkanı Halil Eligür, konuşmasına toplantı organizasyonunda emeği geçenler ile sponsorluklarıyla katkı sağlayanlara teşekkür ederek başladı. ARED Açıkhava Reklamcıları Derneği ve faaliyetleri ile endüstriyel reklamcılık sektörü hakkında katılımcıları bilgilendiren Halil Eligür, multidisipliner bir yapıya sahip olan endüstriyel reklamcılık sektörünün kapsadığı alanlar ve ürünler hakkında bilgiler aktardı. ARED’in üyesi olduğu Avrupa derneklerinin de sektörel standartlar konusunda çok ileride olmadıklarını, ARED’in MYK ile yaptığı protokolün sektörümüz adına önemli bir adım olduğunun altını çizen Halil Eligür, ARED’in 14-15 Nisan’da Ankara’da gerçekleştireceği endüstriyel reklamcı ulusal meslek standardı çalıştayına katkı sunabilecek sektör temsilcilerine çalıştaya katılma çağrısında bulundu.

MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin’den Mesleki Yeterlilik Sunumu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nü temsilen toplantıya katılan Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin de yaptığı sunum ile sektör temsilcilerini mesleki ve teknik eğitim hakkında bilgilendirdi ve ARED’in MYK ile yaptığı girişimin öneminin altını çizdi.

Çetin sunumunda, ARED’in Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliği ile hazırlayacağı üç mesleğin ulusal standartlarının 4 ve üzeri olması halinde MEB’in bu meslekler için modüller hazırlamak durumunda olduğunu ve bu sayede ARED’in açtığı teknik öğretim programlarının dal ya da alana dönüşerek diğer meslek liselerinde de yaygınlaşacağını belirtti. Ekonominin temel taşı olan esnaf ve sanatkarların çırak ihtiyacının karşılanması, öğrencilerin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle iş başı eğitimi ile usta olarak yetiştirilmesi amacıyla çıraklık eğitiminin 6764 sayılı Kanun gereğince zorunlu eğitim kapsamına alındığını hatırlatan Şennur Çetin, sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla, işveren tarafından çıraklara ve meslek lisesi öğrencilerine ödenen beceri eğitimi ve staj ücretlerinin 3’te 2’si yani, 420 TL’nin 280 TL’sinin devlet tarafından karşılandığını açıkladı.

Öğrencilerin geçmişte 12. sınıfta yapılan iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalarının yeni kanun ile öğrencilerin güven içinde eğitimlerine devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda mağdur edilmemesi amacıyla 10. sınıftan itibaren başlatıldığının müjdesini veren Çetin, 3795 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak bütün mesleki ve teknik eğitim mezunlarına teknisyen unvanı verilmesi sağlandığını ve böylece mezunların istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve mesleki ve teknik eğitimin cazip hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Şennur Çetin ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun olanların meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulamasının kaldırıldığını, bu uygulamanın yerine üniversiteye geçiş sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen mezunlara meslek yüksekokullarına geçişte ek puan verileceğini, mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kamu/özel kurum ve kuruluşları ile geliştirilen iş birlikleri kapsamında ARED’in de dahil olduğu 89 kurum ve kuruluşla 75 protokol yürütüldüğünü açıkladı. Bu iş birliği protokolleri kapsamında, öğrencilere eğitimler verildiğini, öğretmenlere hizmet içi eğitimler düzenlendiğini, eğitim binalarının onarım ve bakımlarının yapıldığını, atölye ve laboratuvarlar kurulduğunu, öğrencilere staj ve istihdam imkanları sunulduğunu belirten Şennur Çetin ayrıca öğrencilere burslar verildiğini sözlerine ekledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan Konuşmasında Eğitim-İstihdam Uyumunun Önemine İşaret Etti

MYK Başkanı Adem Ceylan sözlerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir kurumu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ana hedefinin eğitim-istihdam uyumunu sağlayarak nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük etmek olduğunun altını çizerek başladı. Kamu, işçi, işveren kuruluşlarının MYK yönetiminde aktif olarak yer aldığını ve kurumun tüm faaliyetlerini bu kesimlerin ortak katılım ve kararlarıyla gerçekleştirdiğini belirten Adem Ceylan, MYK’nın temel görevinin Avrupa Birliği ile uyumlu temel yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek olduğunu belirtti.

Ulusal yeterlilik sistemini: “ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerinin hazırlanması ve uygulanması için gerekli yetkilendirme, denetim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan kural ve faaliyetlerin bütünü” olarak tanımlayan Adem Ceylan, MYK’nın Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’yle uyumlu Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ni oluşturmakla görevli olduğunu söyledi. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin; MYK tarafından yetkilendirilen, sektörünü temsil gücüne sahip ve yetkinliği olan kuruluşlarca hazırlandığını belirten Ceylan, MYK’nın endüstriyel reklamcılık sektöründeki üç mesleğin standartlarının hazırlanması görevinin imzalanan protokol ile ARED’e verildiğini belirtti. Adem Ceylan, ARED’den standart çalışmasının ardından yeterlilik çalışmasını de beklediklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ve Ankara Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Karaziyan’a, ARED faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve endüstriyel reklamcılık sektörünün gelişimine verdikleri destekler için teşekkür plaketleri takdim edildi. Şennur Çetin ve Adem Ceylan’ın plaketlerini ARED Başkanı Halil Eligür, Hayrettin Karaziyan’ın plaketini ARED 5. ve 6. Dönem Başkanı Birol Fedai takdim etti.

ARED Endüstriyel Reklamcı Ulusal Meslek Standardı Tanıtım Toplantısı ile ARED Ankara Ustalara Saygı Töreni organizasyonu çalışmaları, Ankara’daki ARED Yönetim Kurulu Üyeleri Aynur Çakır ve Ali Tekin Çelik, ARED Ankara İl Temsilcisi Erol Gökmen, ARED Ankara Üyeleri Abdullah Ursavaş ve Şahin Acar ile ARED 5. ve 6. Dönem Başkanı Birol Fedai’nin destekleri ve Apostrof İletişim ve Reklam Hizmetleri, Ankara Ticaret Odası, CMYK Reklam, FESPA Eurasia, Folpa Reklam, Frimpeks, İstanbul Reklam, Omedya, Set Reklam Makineleri, Ströer Kentvizyon ve Unifol firmalarının sponsorluklarıyla hayata geçirildi.

ARED Ustalara Saygı Töreni Geleneği Ankara’da da Devam Etti

ARED’in açıkhava reklamcılığı mesleğine sahip çıkmak ve sektörde iz bırakmış ustaları tarihe taşıyarak mesleki geçmişimizi korumak amacıyla 2011 yılında başlattığı Ustalara Saygı Töreni, 16 Mart’ta Ankara Ticaret Odası’nda yapılan ARED Endüstriyel Reklamcı Ulusal Meslek Standardı Tanıtım Toplantısı’nın ikinci bölümünde gerçekleşti.

İlk adımı, 2011’de İzmir’de gerçekleşen “Sektörde İz Bırakan Ustalara Saygı Gecesi” ile atılan “Açıkhavada Dünden Bugüne Ustalarımız” projesinde, dört yıl süresince Dernek merkezinde toplanan ustaların özgeçmişleri ile fotoğrafları bir kitap haline getirildi. “Açıkhavada Dünden Bugüne Ustalarımız” adıyla yayınlanan kitabın lansmanı 11.12.2015 tarihinde FESPA Eurasia 2015 Fuarı’nda yapıldı. “Açıkhavada Dünden Bugüne Ustalarımız” kitabında dönemin görselleriyle bir araya gelen toplam 128 tabela ustasının anı, anektod, öğüt ve yorumları, açıkhava reklamcılığının kronolojik gelişimini ortaya koyan ve sektörün Cumhuriyet Tarihi ile beraber geçirdiği dönüşüme tanıklık etme özelliği taşıyan önemli birer sektörel kaynak haline getirildiler. Bu kitapta Ankara’dan da 14 tabela ustası yer almıştı.

Açıkhavada Dünden Bugüne Ustalarımız kitabında yer alan ve kitabın baskısından sonra da ulaşılan tabela ustalarına onur plaketlerini takdim etmek üzere düzenlenen ARED Ankara Ustalara Saygı Töreni, ARED Ankara İl Temsilcisi ve aynı zamanda kitapta da yer alan ustalardan biri olan Erol Gökmen’in açılış konuşması ile başladı. Yine kitapta yer alan ustalardan Ertürk Dölek, “Bir Ustamız” bölümünde söz alarak tüm ustalar adına bu proje için ARED’e teşekkür etti. Ankara Reklamcılar, Tabelacılar Odası Başkanı Haydar Yalçın da programa açılış konuşması ile dahil oldu.

ARED Ankara Üyesi Şahin Acar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ARED Ankara Ustalara Saygı Töreni’nde ARED Yönetim Kurulu üyeleri: K.Halil Eligür, İbrahim Demirseren, Aynur Çakır, Levent Olcayto, Ahmet Özdemirel, Ali Tekin Çelik, Mert Çiçek, Murat Erdoğan ve Selçuk Aygüler, ARED 5. ve 6. Dönem Başkanı Birol Fedai, ARED Ankara İl Temsilcisi Erol Gökmen, Genç Aredliler Başkanı Alihan Aydın ve ARED Ankara Üyesi Abdullah Ursavaş, yaklaşık 50 tabela ustasına onur plaketlerini takdim ettiler.

ARED Ankara Ustalara Saygı Töreni’nde plaketleri takdim edilen ustaların listesi şöyle:

Ahmet AKAR

Ahmet KARAMAN

Arif TAYLAN

Bekir AKDOĞAN

Beyhan AVCI

Burhan AVCI

Cafer ERDEM

Cafer PARLAK (Saygıyla Anıyoruz)

Cavit CEYLAN (Saygıyla Anıyoruz)

Ekrem DERNEK

Ekrem TOPALAHMETOĞLU

Enver KARABAY

Erbakan BAŞARAN (Saygıyla Anıyoruz)

Erdal TEKİNDOR

Erol GÖKMEN

Ertürk DÖLEK

Fazlı ÇEVİK

Haydar TANSEL

Haydar YALÇIN

Hüseyin KARATAŞ

Hüseyin TÜYSÜZ

İsmail GÖYNÜK

İzzet HALKMAN (Saygıyla Anıyoruz)

Kamil KADEROĞLU

Muharrem KÖLAY

Mustafa AKÇA

Mustafa ÖZEN

Namık Kemal ÖZÇELİK

Nesim MEŞURHAN (Saygıyla Anıyoruz)

Orhan ÇEKİNMEZ

Orhan SEYRİ

Osman AYDIN

Ömer MOROVA

Ömer MUTLUTÜRK (Saygıyla Anıyoruz)

Özcan ASLANGÜL

Ramazan CENGİZ

Rasim UÇAR

Recep BULUT

Recep KAÇAR

Recep MİNTAŞ

Sefer SARI

Şahin ACAR

Taner Ahmet SARAÇ

Turgut AKDOĞAN

Veli ÇİLEK

Veysel BİNYILDIZ

Yunus BEDİR

Yusuf SAYIN

Bilgi, belge ve fotoğraflarına yeni ulaşılan Ankaralı ustalar, ARED web sitesinde “Ustalara Saygı” bölümünde yayınlanmaya başladı. Türkiye’de başka bir örneği olmayan “Açıkhavada Dünden Bugüne Ustalarımız” projesi yeni eklenen ustaların özgeçmişleri ve fotoğraflarıyla ikinci baskısına hazırlanacak.