AÇIKHAVA REKLAMLARINA YENİ KISITLAMALAR GELİYOR

Yenilenen ve düzenlenen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği”, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2005 tarih ve 1238 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girdi. İstanbul web sitesinde yayınlanan bir haberde, yeni reklam ilan ve tanıtım yönetmeliğinin 11.maddesinde, ”Zemin katta ticaret birimi veya birimleri olan yapılarda her bir birimin tanıtıcı levhası derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla en fazla 0.70 m. yüksekliğinde ve yerden en az 2.50 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Zemin katın haricindeki üst katlardaki büro ve benzeri işyerleri dış cephelerine tanıtım ve reklam tabelası asamazlar. Cam yüzeylerine yazı yazamazlar veya cam arkalarına tanıtıcı levha koyamazlar. Bu işyerleri bina cephesinde giriş kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası koyabilirler” deniyor ve bu yenilik ile bina cephelerindeki görüntü kirliliğinin önleneceği vurgulanıyor.
Bu maddeyi bir de reklamveren ve Açıkhava reklam firması açısından değerlendirelim. Reklamveren firma Reklam Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince orta katlardan birinde olan ofisinin dış cephesindeki reklam panosunu kaldırmak zorunda kalacak. Peki bu reklamveren firma o adreste olduğunu artık nasıl ifade edecek? Çünkü firmanın o binada, o adreste olduğunu ifade eden ve hiç aramadan bakıldığında fark edilen reklam panosu artık olmayacak. Belki zamanla sadece orada olduğunu bilen müşterileri kalacak çünkü firma yeni müşteri kazanma şansını yitirmiş olacak. Müşterileri azalan firmanın zamanla işleri de azalacak ve firma küçülecek. Belki de reklamveren, firmasını kapatmak zorunda kalacak. Diğer taraftan reklamveren firmanın ofisi, zemin kat yerine üst katlarda olduğundan ve kendi katının dış cephesine reklam panosu asması yasaklandığından reklam panosu üretimi yapan Açıkhava reklam firmaları ve bu firmaların çalıştığı tedarikçi firmaların da işleri yavaşlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Reklam Yönetmeliği’nin yenilenmesi çalışmalarına başlamadan önce ARED’den mevcut yönetmeliğin eksik ve düzenlenmesi gereken bölümleriyle ilgili bir rapor talep etmişti. ARED’in hazırladığı rapor Kentsel Tasarım’a gönderildi. Ayrıca Reklam Yönetmeliği çalışmalarında sektörü temsilen ARED’den de 2 kişinin komiteye atanması yazılı olarak talep edildi. Ancak yeni yönetmelik çalışmalarında sektör temsilcileri hiçbir sürece dahil edilmedi. Yukarıdaki yönetmelik maddesinden de anlaşıldığı üzere yeni reklam yönetmeliği hazırlanırken sektörün görüşleri dikkate alınmadı. Dikkate alınmayan diğer bir konu da zemin katlara asılacak panoların yerden yüksekliği ve ebatları. İstanbul’daki binalarda, sokaklarda, caddelerde bir standart yokken reklam panolarında bu katı standartları uygulamanın oldukça güç olacağını düşünüyoruz. Yeni Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği, reklamveren firmanın kendini ifade etmesine ve Açıkhava reklam sektörüne önemli kısıtlamalar getirecektir. Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin uygulama sürecinde ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve uygulamanın bu esaslara göre yapılmasının sıkıntıları hafifleteceğine inanıyoruz.

İbrahim DEMİRSEREN / Outdoor & Sign – Eylül 05
ARED Genel Sekreteri
idemirseren@denizreklam.net

Bu yazıyı paylaş:

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir